โปรแกรมบัญชี ที่ใช้งานดีที่สุดในประเทศ
Formula / Winning
ทำงานรวดเร็ว เสถียร ยืดหยุ่น ปลอดภัย
ใช้กันแพร่หลายทั่วประเทศ
โปรแกรม FORMA ERP
คุณภาพระดับสากล
World-class Software
FORMA ERP
Previous
Next
Categories
Activities

อบรมการใช้งานโปรแกรม

     ทางบริษัท บลูเบรน โซลูชั่น ได้รับความไว้วางใจจากองค์การสะพานปลา ที่มีท่า(สาขา)ทั้งหมด 13 สาขา ในการพัฒนาโปรแกรมระบบที่สำคัญให้กับองค์การสะพานปลา ซึ่งหลังจากที่ได้มีการพัฒนาโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้มีการทดสอบโปรแกรมโดยทีมงานหลักของทั้ง 2 องค์กรร่วมกัน และทดสอบการปฎิบัติงานจริงในบางท่า จากนั้นเมื่อโปรแกรมสมบูรณ์ได้ทำการจัดฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมให้กับเจ้าหน้าที่พนักงานขององค์การสะพานปลา โดยมีการเชิญพนักงานขององค์การสะพานปลาที่ประจำตามท่าต่างๆ ทั่วประเทศ จำนวน 39 ท่าน เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมใหญ่ขององค์การสะพานปลากรุงเทพฯ การอบรมเป็นไปอย่างเป็นกันเอง และหลังจากที่ได้อบรมเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ ได้จัดทดสอบประเมินผลความเข้าใจในระบบซึ่งได้ผลการทดสอบ ส่วนใหญ่พนักงานมีความรู้และเข้าใจในระบบเกินกว่า 60%