โปรแกรมบัญชี ที่ใช้งานดีที่สุดในประเทศ
Formula / Winning
ทำงานรวดเร็ว เสถียร ยืดหยุ่น ปลอดภัย
ใช้กันแพร่หลายทั่วประเทศ
โปรแกรม FORMA ERP
คุณภาพระดับสากล
World-class Software
FORMA ERP
Previous
Next

อบรมการใช้งานโปรแกรม

     ทางบริษัท บลูเบรน โซลูชั่น ได้รับความไว้วางใจจากทางสำนักงานศาลปกครองกลางในการดำเนินการอบรมการใช้งานโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Formula ให้กับพนักงานของสำนักงานศาลปกครองกลาง ณ ห้องคอมพิวเตอร์ของศาลปกครองกลาง การอบรมเป็นไปอย่างเป็นกันเอง และหลังจากที่ได้อบรมเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ ได้จัดทดสอบประเมินผลความเข้าใจในระบบ Formula ซึ่งทางพนักงานของสำนักงานศาลปกครองกลางได้ผลการประเมินความเข้าใจอยู่ในระดับสูงเป็นส่วนใหญ่

อบรมการใช้งานโปรแกรม

บริษัท บลูเบรน โซลูชั่น จำกัด ได้ดำเนินการพัฒนาระบบ และจัดฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมให้กับเจ้าหน้าที่ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยมีเจ้าหน้าที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์เข้าร่วมอบรมจำนวน 46 ท่าน และได้มีวัดผลความรู้ความเข้าใจระบบ

อ่านต่อ »

อบรมการใช้งานโปรแกรม

อบรมการใช้งานโปรแกรมให้กับหน่วยงาน องค์การสะพานปลา โดยมีการเชิญพนักงานขององค์การสะพานปลาที่ประจำตามท่าต่างๆ ทั่วประเทศ จำนวน 39 ท่าน เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมใหญ่ขององค์การสะพานปลากรุงเทพฯ

อ่านต่อ »

อบรมการใช้งานโปรแกรม

     ทางบริษัท บลูเบรน โซลูชั่น ได้รับความไว้วางใจจากทางสำนักงานศาลปกครองกลางในการดำเนินการอบรมการใช้งานโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Formula ให้กับพนักงานของสำนักงานศาลปกครองกลาง ณ ห้องคอมพิวเตอร์ของศาลปกครองกลาง

อ่านต่อ »