Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หน้าหลัก / ติดต่อเรา / ระบบ ERP / โปรแกรมบัญชีและการเงิน / โปรแกรมบัญชีสำหรับธุรกิจก่อสร้าง BOQ / โปรแกรมขายหน้าร้าน POS /โปรแกรมขายสินค้า / โปรแกรมสั่งซื้อสินค้า / โปรแกรมฝากขาย /
โปรแกรมบริหารลูกค้า CRM / โปรแกรมบริหารงานบุคคล HRM /โปรแกรมบันทึกการลงเวลา TA / โปรแกรมบริหารสต๊ิอก&คลังสินค้า WHM/ โปรแกรมบริหารการผลิต MRP/โปรแกรมบัญชีสำหรับสำนักงานบัญชี /
โปรแกรมเงินเดือน Payroll / โปรแกรมสร้างรายงาน BI / โปรแกรมระบบงบประมาณ BC / โปรแกรม Call Center / โปรแกรมระบบพัสดุ / โปรแกรมคำนวณค่าเสื่อมสินทรัพย์ FA/ โปรแกรมเงินสดย่อย / โปรแกรมบริหารงานซ่อม /
โปรแกรมบัญชีสำหรับธุรกิจชิปปิ้ง / โปรแกรมบริหารหอพัก / อพาร์ทเม้นท์ / ดาวน์โหลดฟรี / พัฒนาระบบเฉพาะองค์กร/ บริการดูแลการใช้งานโปรแกรม / บริการอัพเกรดเวอร์ชั่นล่าสุด / บริการอบรมการใช้งาน /
บริการซ่อมข้อมูล/ตรวจสอบข้อมูล / รับออกแบบการเชื่อมโยงข้อมูล / Implement Turnkey ทั้งส่วนราชการและเอกชน /บริการให้คำปรึกษาปัญหาโปรแกรม
 โซลูชั่น / Solution
   ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร - ERP  
     (Enterprise Resource Planning)
   การทำงานผ่านเว็บ
     (Web Application)
   การทำงานบนมือถือ
     (Mobile Application)
   การเชื่อมต่อระหว่างสาขา
     (Online Solution)
  การดูแลระบบคอมพิวเตอร์
     (IT Outsource)
   การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
     (Electronic Payment)
   การสร้างรายงานอัจฉริยะ
     (Business Intelligence)
   การจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
     (Hardware Solution)
   การเชื่อมต่อระหว่างโปรแกรม
     (Interface System)
   การจัดอบรมและปฎิบัติงานจริง
     (Implement Turnkey)
  การพัฒนาเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับ   
     ประเภทธุรกิจ
     (Develop on Demand)
 
 ติดต่อเรา
    นัดสาธิตโปรแกรม – Demo
      Mobile  :   087-120-0001     
  087-120-0003 - 8
      Office   :   02-374-1800 
      FAX      : 02-374-3400 
    กรอกแบบสำรวจองค์กร
    ขอราคาเปรียบเทียบ
    สมัครเป็นผู้แนะนำ/ตัวแทน
   ร่วมงานกับเรา (Partner)
   เกี่ยวกับเรา
   แผนที่บริษัท
 
 ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร - ERP (Enterprise Resource Planning)
  
Software ERP, โปรแกรม ระบบ ERP ของคนไทย 100 %
Runได้บนทุกๆ Database
การันตีด้วย Reference sites ที่สำเร็จจริง
ERP อาวุธสำคัญของธุรกิจในยุคนี้ี้
     

     Forma ERP Sign of Professional
     เป็น Software ระบบ ERP ของคนไทยที่ออกแบบมาให้มีความยืดหยุ่น เรียนรู้ง่าย สามารถต่อขยายไปถึงระบบขนาดใหญ่
     เหมาะกับองค์กรที่มีความซับซ้อนของโครงสร้าง และระบบบริหารงาน รวมทั้งลักษณะการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยอย่าง
     แท้จริงโดยไม่ผูกติดกับ Platform และ Hardware ของค่ายใด ใช้งานได้กับ Hardware platform ที่หลากหลายเช่น Server
     ใช้ได้กับระบบปฏิบัติการ Windows 2000 , Linux , Unix , OS/400 (IBM) Client
     ใช้ได้กับ Microsoft Windowsทุกเวอร์ชั่น

     นอกจากนี้ ระบบ Forma ERP ยังทำงานได้ดีบน Database หลากหลายเช่น Informix (IBM) ,Oracle,DB 2 (IBM), SQL
     Serverซึ่งรองรับปริมาณงานในระดับมากกว่า 1 ล้าน Transactions นอกจากนี้ยังรองรับหลักการของระบบบัญชีมาตรฐาน
     สากล และหลักการด้านภาษีอากร ที่เป็นข้อกำหนดของรัฐ

     เป็นซอฟท์แวร์ทางด้าน
    - ระบบ ERP (Enterprise Resource Planning System) หรือระบบบริหารจัดการทรัพยากรในองค์กร
    - ระบบการผลิต MRP (Material Requirement Planning System)
    - ระบบห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management System)
    - ระบบบริหารจัดการสินค้าคงคลัง (Warehouse Management System)
    - ระบบบัญชีการเงิน (Financial Management System)
    - ระบบบริหารงานบุคคลและทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Planning System)
    - ระบบเงินเดือน (Payroll System)

    ระบบ Forma ERP ยังรองรับธุรกิจขนาดใหญ่ถึงขนาดกลาง และ Customize ได้ตามแต่ละประเภทธุรกิจ โดยเฉพาะ
    อุตสาหกรรมในประเทศ อาทิ
    - ERP สำหรับอุตสาหกรรมปิโตรเลียม
    - ERP สำหรับอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์
    - ERP สำหรับโรงงานที่บริหารสไตล์ญี่ปุ่น
    - ERP สำหรับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
    - ERP สำหรับอุตสาหกรรมผลิตอาหารและจำหน่าย
    - ERP สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องแก้วและเซรามิก
    - ERP สำหรับการผลิตและขายส่งห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่
    - ERP สำหรับอุตสาหกรรมสีและเคมีภัณฑ์
    - ERP สำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมพลาสติก
    - ERP สำหรับอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์
    - ERP สำหรับอุตสาหกรรมผลิตและจำหน่ายเหล็ก
    - ERP สำหรับธุรกิจ Franchise และธุรกิจที่มีสาขาจำนวนมาก
    - ERP สำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างโครงการใหญ่
    - ERP สำหรับธุรกิจสิ่งพิมพ์และโรงพิมพ์
    - ERP สำหรับธุรกิจโฆษณา
    - ERP สำหรับธุรกิจบริการขนาดใหญ่ ฯลฯ

    ระบบ Forma ERP
    มีความสามารถเหนือกว่าหรือทัดเทียมซอฟท์แวร์ต่างประเทศ เพื่อเป็นอีกทาง เลือกหนึ่งของผู้ประกอบการ
    ในประเทศไทย ด้วยการลงทุนไม่สูงมากนัก สามารถควบคุมงบประมาณการลงทุนได้ มีคุณสมบัติเหมาะสำหรับความต้องการ
    ภายในประเทศอย่างแท้จริง

    นอกจากนั้น ระบบ Forma ERP ยังสามารถ Implement ง่าย ใช้งานง่ายช่วยลดปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้าน IT รวมทั้ง
    การรับ Customize และ Modify เพิ่มเติม โดยทีมงานของผู้ผลิตเองอย่างรวดเร็วและถูกใจ จึงได้รับความไว้วางใจจากหลาย
    องค์กรทั้งองค์กรรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยและองค์กรเอกชน

    ระบบ Forma ERP ได้รับการออกแบบตามหลัก Software Engineering โดยผู้เชี่ยวชาญที่ศึกษามาโดยตรง และออกแบบฐาน
    ข้อมูลตามหลัก E-R Model ( James Martin) และ Relational Model (CJ.DATE) ซอฟท์แวร์ จึงมีโครงสร้างที่ทันสมัย
    ยืดหยุ่นดูแลบำรุงรักษาง่าย

    นอกจากนี้ สำหรับลูกค้าที่มีการซื้อบริการบำรุงรักษาซอฟท์แวร์ (Maintenance Agreement) ก็จะมีการบริการที่เน้นเฉพาะ
    เจาะจงนอกเหนือจากบริการพื้นฐาน ซึ่งเป็นบริการพิเศษที่เหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการ การบริการดูแลเพิ่มเป็นพิเศษ เพื่อ
    มุ่งหวังที่จะเป็นผู้นำการซอฟท์แวร์ ด้านธุรกิจของไทยที่มีคุณภาพและทดแทนซอฟท์แวร์ต่างประเทศที่มีราคาแพงแต่กลับ
    ใช้งานยุ่งยาก หรือไม่

    สามารถใช้งานได้ อีกทั้งยังได้นำเทคโนโลยีด้าน Internet มาผนวกกับ ซอฟท์แวร์ ระบบForma ERP เพื่อให้ผู้ใช้สามารถ
    เติบโตคู่ไปกับโลกธุรกิจในยุคโลกาภิวัฒน์ได้อย่างแท้จริง


 กลับสู่หน้าหลัก
   เว็บไซต์ที่เป็นประโยชน์ /Useful Link  
  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่(NEC)
  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (iTAP)
  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ธ.พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SMEBANK)
  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ธ.กสิกรไทย (K SME Care )
  สมาคมสำนักงานบัญชีไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต  
  สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากร สำนักงานประกันสังคม  
       
หน้าแรก โปรแกรม โซลูชั่น บริการอื่นๆ ดาวน์โหลด | ลูกค้าเรา ติดต่อเรา
Formula / Formula Express / Forma / Winning / AdaPos / Formula Payroll / Formula HRM / DAccount / Wealth / AutoFlight / DART BI / Synergy Xoft /
ฟอร์มูล่า / ฟอร์มูล่า เอ๊กซ์เพรช / ฟอร์มา / วินนิ่ง / เอด้าโพส / ออโต้ไฟล์ท
Copyright © 2010 BlueBrain Solutions Co.,Ltd. All Rights Reserved.