Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หน้าหลัก / ติดต่อเรา / ระบบ ERP / โปรแกรมบัญชีและการเงิน / โปรแกรมบัญชีสำหรับธุรกิจก่อสร้าง BOQ / โปรแกรมขายหน้าร้าน POS /โปรแกรมขายสินค้า / โปรแกรมสั่งซื้อสินค้า / โปรแกรมฝากขาย /
โปรแกรมบริหารลูกค้า CRM / โปรแกรมบริหารงานบุคคล HRM /โปรแกรมบันทึกการลงเวลา TA / โปรแกรมบริหารสต๊ิอก&คลังสินค้า WHM/ โปรแกรมบริหารการผลิต MRP/โปรแกรมบัญชีสำหรับสำนักงานบัญชี /
โปรแกรมเงินเดือน Payroll / โปรแกรมสร้างรายงาน BI / โปรแกรมระบบงบประมาณ BC / โปรแกรม Call Center / โปรแกรมระบบพัสดุ / โปรแกรมคำนวณค่าเสื่อมสินทรัพย์ FA/ โปรแกรมเงินสดย่อย / โปรแกรมบริหารงานซ่อม /
โปรแกรมบัญชีสำหรับธุรกิจชิปปิ้ง / โปรแกรมบริหารหอพัก / อพาร์ทเม้นท์ / ดาวน์โหลดฟรี / พัฒนาระบบเฉพาะองค์กร/ บริการดูแลการใช้งานโปรแกรม / บริการอัพเกรดเวอร์ชั่นล่าสุด / บริการอบรมการใช้งาน /
บริการซ่อมข้อมูล/ตรวจสอบข้อมูล / รับออกแบบการเชื่อมโยงข้อมูล / Implement Turnkey ทั้งส่วนราชการและเอกชน /บริการให้คำปรึกษาปัญหาโปรแกรม
 โปรแกรม / Software
  โปรแกรมบัญชี
  โปรแกรมบัญชีคลาวด์ Cloud
  โปรแกรมควบคุมต้นทุนงานก่อสร้าง
  โปรแกรมระบบงบประมาณราชการ
  โปรแกรมบริหารคลังสินค้า WMS
  โปรแกรมขายหน้าร้าน POS
  โปรแกรมวางแผนผลิต MRP
  โปรแกรมฝากขาย Consignment
  โปรแกรมขายสินค้า
  โปรแกรมสั่งซื้อสินค้า
  โปรแกรมสินทรัพย์
  โปรแกรมเงินสดย่อย
  โปรแกรมบัญชีสําหรับสํานักงานบัญชี
  โปรแกรมบริหารพื้นที่เช่า
  โปรแกรมสร้างรายงาน
  โปรแกรมเงินเดือน Payroll
  โปรแกรมงานบุคคล HRM
  โปรแกรมบันทึกเวลา TA
  โปรแกรมบริหารลูกค้า CRM
  โปรแกรมบริหารงานซ่อม MA
  โปรแกรมบริหารหอพัก/อพาร์ทเม้นท์
 ติดต่อเรา
    นัดสาธิตโปรแกรม – Demo
      Mobile  :   087-120-0001     
  087-120-0003 - 8
      Office   :   02-374-1800 
      FAX      : 02-374-3400 
    กรอกแบบสำรวจองค์กร
    ขอราคาเปรียบเทียบ
    สมัครเป็นผู้แนะนำ/ตัวแทน
   ร่วมงานกับเรา (Partner)
   เกี่ยวกับเรา
   แผนที่บริษัท
 
 โปรแกรมบัญชี

   โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Formula


   โปรแกรมบัญชี ที่พัฒนาโดยทีมงานคนไทย 100 %   
    โปรแกรมบัญชี ที่ได้ติดตั้งให้กับลูกค้าแล้วมากมาย ทั้งธุรกิจขนาดเล็ก จนถึงขนาดใหญ่ สามารถรองรับระบบการทำงานของทั้งองค์กรได้อย่างสมบูรณ์  
    โปรแกรมบัญชี ที่ได้รับการ Implement ระบบที่มีรูปแบบชัดเจนถูกพิสูจน์ด้วยความสำเร็จของลูกค้าที่ได้
รับบริการ การันตีคุณภาพโดยทีม Implementor รุ่นใหม่ ที่มีประสบการณ์ในการ Implement ระบบไม่น้อยกว่า 5 ปี   
    โปรแกรมบัญชี Formula "เพราะใคร ๆ ก็ใช้ Formula"


   
          โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Formula ระบบการจัดการทางการเงินประสิทธิภาพสูง เป็นระบบบัญชี   
    ที่มีการเชื่อมโยงกันอย่างสมบูรณ์ ลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน ตั้งแต่การ Online Post, Online
    Update และ Online Correction ระบบทั้งหมดของโปรแกรมบัญชี Formula คือ
โปรแกรมบัญชี Super GL General Ledger (ระบบ บัญชีแยกประเภท)
 

  GL,โปรแกรม GL (General Ledger) (ระบบ บัญชีแยกประเภท)
    ระบบบัญชีที่ทำงานแบบ Back Office เป็นการทำงาน ผ่านใบสำคัญ ลงบัญชี เพียงบันทึก Voucher และ Source Document
    ก็สามารถพิมพ์ รายงานเอกสาร ทางด้านบัญชี และภาษีอากรได้ครบและถูกต้อง ผู้ใช้ สามารถออกแบบรายงาน งบการเงิน
    ได้ง่าย ๆ และทำการ Export เป็นรูป แบบของ Lotus, Excel ฯลฯ เชื่อมโยงกับ Front Office เพื่อความสะดวกในเรื่องของ
     เอกสาร ลดความซ้ำซ้อนในการบันทึกข้อมูล
   
    Taxation Support ความสามารถพิเศษที่ไม่มีซอฟท์แวร์ทั้งในและ นอกประเทศ เทียบได้คือการรองรับภาษีต่างๆ ได้อย่าง
    ครบถ้วน เช่นใน ธุรกิจ Trading & Service มีภาษีไม่ถึงกำหนดสำหรับงานบริการ, ภาษีมูลค่าเพิ่ม สามารถแก้ไขอัตราภาษี
   ได้เอง, ภาษีหัก ณที่จ่าย, ภาษีซื้อ เฉลี่ย, ภาษีขอ คืนได้, ภาษีขอคืนไม่ได้

    Document Form Designer ออกแบบฟอร์มเอกสารได้เอง แบบ Business Object Model ใช้งานง่าย แตกต่างจาก
    ซอฟท์แวร์ทั่วไปที่ต้อง มีความรู้ เรื่องฐานข้อมูล, Datatype Field, Table สามารถออกแบบฟอร์ม ให้เหมาะสมกับแต่ละ
    องค์กร เช่นใบสั่งขาย, ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี, ใบสั่งซื้อ
    สามารถออกแบบให้ตรงกับเอกสารที่มีอยู่ (Pre-printed Form) หรือให้พิมพ์ ลงกระดาษเปล่าขนาดต่างๆ ได้
    เครื่องมือในการออกแบบ มีลักษณะ User Friendly (Drag and Drop)
    สามารถดึงรูปภาพ Logo หรือลายเซ็นจากดิสก์ได้
    รองรับการบันทึกรายการแบบ One to One, One to Many และ Many to Many ซึ่งยากจะหาซอฟท์แวร์ตัวใดมาเทียบ  
    ทั้งยังเหนือชั้นกว่าในการบันทึกรายการในลักษณะ Online รายการค่าใช้จ่ายประจำเช่น ค่าประปา ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์  
    ที่มีเอกสารที่เกี่ยวข้องมากกว่า1 ใบในการบันทึกบัญชีเพียง 1 รายการ เช่น ในกรณีที่โทรศัพท์ มีหลายเบอร์ มีภาษีซื้อ
    ภาษีหัก ณ ที่จ่ายทั้ง แบบ 3% และ 5% ในบัญชีเดียวกัน Speed Entry เมนูแสดงรายการเอกสาร หลายชนิด ในหน้าจอ
    เดียวทั้ง บิลซื้อ บิลขาย ใบเสร็จรับเงินหรือเช็ค

   Features
  
รองรับโครงสร้างองค์กรขนาดใหญ่ / ข้อมูลปริมาณมากๆ
    รองรับการทำงานได้หลายบริษัทถึง 40,000 บริษัท ในโปรแกรมชุดเดียว
    รองรับการมีสาขาได้ถึง 40,000 สาขา
    รองรับการมีฝ่ายต่างๆได้ถึง 40,000 ฝ่าย
    รองรับการมีแผนกได้ถึง 40,000 แผนก
    และยังรองรับการมีโครงการ (JOB, PROJECT) ได้มากกว่า 1,000,000 โครงการ (JOB)*
    รองรับการทำ CONSOLIDATE งบรวมของทุกบริษัทในเครือหรือเลือกมาบางส่วนก็ได้*
    รองรับทั้ง WINDOWS 98 SE, XP, 2000 และสามารถขยายระบบไปเป็นรุ่น CLIENT/ SERVER
    บนฐานข้อมูลที่แข็งแกร่งชั้นนำของโลก เช่น INFORMIX, ORACLE , DB2, SYBASE และ MS SQL ได้
    สามารถตัดเก็บ ตัดต่อ โยกย้าย ข้อมูล เป็นปี เป็นบริษัท เป็นสาขา เฉพาะข้อมูลใหม่ๆหรือจะ เอาทั้งหมดก็ได้
    สามารถรับ/ส่งข้อมูลไป-มาระหว่างสาขากับสำนักงานใหญ่ จากหลาย SITE งานมารวมที่ส่วน
    กลางหรือระหว่างผู้ใช้งานกับสำนักงานบัญชี โดย ส่งผ่าน MODEM หรือ INTERNET ได้
    บันทึกข้อมูลล่วงหน้าย้อนหลังโดยละเอียดต่อเนื่อง และมองเห็นทั้งหมดได้ไม่จำกัด ไม่ว่าจะปิดงวด หรือยัง
    สามารถกำหนดสัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อทำ Cost allocation ละเอียดระดับแผนกได้
    สามารถทำ Responsibility Accounting ได้หลายระดับชั้น
    สามารถทำ Cost allocation ในขณะลงรายการเอง หรือเรียกใช้จากสูตรสัดส่วน ที่เคยจัดสรรไว้ แล้ว
    หรือจัดสรรให้อัตโนมัติเมื่อมีการเชื่อมกับระบบ Front End อื่น ๆ
    สามารถทำ Job Order Costing* , Process Costing , Hybrid-product Costing*
    สามารถทำ Activity-Based Costing เพื่อบริหารต้นทุนของแต่ละกิจกรรม

    * เป็นความสามารถในซอฟท์แวร์ FORMULA รุ่น PLUS

    การออกแบบงบการเงิน / ทำกราฟเสนอผู้บริหาร / รายงาน
    สามารถออกแบบฟอร์มงบการเงินได้อย่างง่ายดาย และทำงบประกอบได้ไม่จำกัดแบบฟอร์มงบ
    สามารถออกแบบงบการเงินและอัตราส่วนการเงินต่างๆ ได้เองอย่างง่ายดาย เช่น Current Ratio,
    งบกระแสเงินสด,งบประกอบงบการเงิน ฯลฯ
    สามารถออกแบบงบการเงินเพียงครั้งเดียว แล้วเรียกดูรายงานแบบเปรียบเทียบ ได้หลายแบบ เช่น เปรียบเทียบรายเดือน,
    รายไตรมาส, ราย 3 ปี ทั้งงบสะสม, งบประจำงวด, งบรวมหลายสาขา, งบรวม หลายบริษัท*, งบเฉพาะแผนก, งบรวมหลาย
    แผนก ฯลฯ
    ออกรายงานตาม FISCAL YEAR หรือ ตามปีปฎิทิน ก็ได้
    ออกแบบฟอร์มเพื่อพิมพ์ลงเอกสารทุกอย่างที่มีให้บันทึกในโปรแกรม เช่น แบบฟอร์มพิมพ์บิล ขาย , ใบเสร็จรับเงิน ใบภาษีหัก ณ ที่จ่าย , ใบโอนสินค้า ฯลฯ
    เรียกดูยอดเคลื่อนไหวของบัญชีรายได้หรือค่าใช้จ่าย กำไรขาดทุน แยกฝ่าย แยกแผนก แยกสาขาแยกโครงการ*
    เรียกดูงบ Consolidate บริษัท* ข้ามรอบระยะเวลาบัญชีได้ แม้ว่าจะปิดงวดบัญชีไปแล้วก็ตาม
    สามารถเรียกดูงบการเงินได้เป็นช่วงวันที่ไม่จำกัด ทำให้ฝ่ายบัญชี สามารถเรียกดูงบการเงินของปีที่แล้วได้ โดยไม่ต้อง
    Backup-Restore ไปๆมาๆหรือฝ่ายบริหารก็สามารถวิเคราะห์งบการเงินบริษัท ได้เป็นรายวัน

    การสร้างกราฟวิเคราะห์ / ล็อคจอภาพขณะดูรายงาน / พิมพ์รายงานความเร็วสูง / ส่งไฟล์เป็นชนิดต่างๆ
    สั่งพิมพ์ได้ทั้งรายงาน , กราฟแบบต่างๆ เช่น กราฟแท่ง , กราฟเส้น ฯลฯ** และพิมพ์ออก เป็น FILE แบบต่างๆ
    สามารถเรียกดูงบการเงินทางหน้าจอ เพื่อตรวจสอบก่อนออกเครื่องพิมพ์ได้หรือเลือกดูทาง จอภาพ หรือพิมพ์ออกเป็นไฟล์
    นามสกุลอื่น ๆ ได้
    เก็บรายงานที่พิมพ์ทางจอภาพไว้เพื่อคอยตรวจสอบและใช้งานโปรแกรมไปตามปกติไป พร้อม ๆกันได้โดยไม่เปลือง
กระดาษและไม่ต้องรอให้เครื่องพิมพ์ว่างจากงานอื่น
    ขณะดูรายงานทางจอภาพสามารถล็อคหัวรายงานเพื่อให้ดูได้สะดวกขึ้นได้อย่างอิสระ ณ ตำแหน่งใดก็ได้บนจอ
    สามารถเปลี่ยนหน้าจอการทำงานให้เป็นภาษาไทย หรืออังกฤษกลับไปกลับมาได้
    สามารถ EXPORT รายงานเป็นไฟล์แบบต่างๆ เช่น EXCEL , LOTUS , DBF, TEXT ได้
    สามารถพิมพ์รายงานออกทางเครื่องพิมพ์แบบ TEXT MODE ได้ด้วยความเร็วสูงเหมาะกับงาน พิมพ์รายงานที่มีปริมาณมาก
    หรือการพิมพ์มีสำเนา**
    สามารถพิมพ์รายงานแบบ GRAPHIC MODE เล่น FONT ได้อย่างสวยงาม ใส่เส้น ใส่กรอบได้
    สามารถพิมพ์ LOGO ของบริษัท ในแบบฟอร์มเอกสารที่คุณออกแบบได้ **

    การบันทึกรายการรายวัน
    บันทึก VOUCHER แบบ Compound entry ได้ถึง 9,999 รายการบัญชีต่อ 1 VOUCHER
    บันทึกเอกสารหลายชนิดใน VOUCHER ใบเดียวกันได้แทบทุกประเภทโดยบันทึกได้ถึง 999 รายการ ต่อ 1 VOUCHER
    เอกสารประกอบการลงบัญชี ได้แก่
    บันทึกบิลซื้อ-บิลขายทั้งสดและเชื่อ ใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้ ใบแจ้งหนี้งานบริการ
    บันทึกใบเสร็จรับเงินลูกหนี้ ใบเสร็จรับเงินจากเจ้าหนี้ ใบเสร็จรับเงินที่เป็นใบกำกับภาษี
    บันทึกใบรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย
    บันทึกเอกสารธนาคาร เช่น เช็ค ถอนเงินสดใช้จ่าย ฝาก เงินเข้าบัญชี ดราฟท์ ฯลฯ
    บันทึกโอนสินค้าข้ามคลัง ใบเบิกวัตถุดิบไปผลิต
    สามารถยันยอดเอกสารต้นตอกลับไปได้ ในเมนูเดียวกัน เช่น ดูรายละเอียดบิลขาย , รายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย ไม่ต้องเข้าๆ
    ออกๆ หลายเมนู
    สามารถกำหนด FISCAL YEAR ( รอบระยะเวลาบัญชี ) เป็นวันไหนก็ได้ตามจริง (ยกเว้น 29 กุมภาพันธ์) และออกรายงาน
    ตาม FISCAL YEAR หรือปีปฎิทินก็ได้
    สามารถบันทึกรายการแบบปีละ 12 งวด ตามธรรมชาติไม่จำกัดปี ไม่ต้องใช้เทคนิค 13 งวด ..18 งวด .. 24 งวดที่น่าสับสน
    อีกต่อไป สามารถเริ่มต้นระบบได้เร็ว ไม่ต้องรอยอดยกมาต่างๆ ก็สามารถเริ่มงานได้เลยเมื่อหาได้แล้ว สามารถมาบันทึกย้อน
    หลังได้ เช่น ยอดยกมาทางบัญชีแยกประเภท , ยอดยกมาของสต๊อค , ยอดยกมา ของลูกหนี้/เจ้าหนี้รายตัว , ยอดยกมาของ
    สมุดบัญชีเงินฝาก , ยอดยกมาค่าเสื่อมราคา สามารถทำรายการเงินสดย่อยแบบ 1 VOUCHER มีหลายใบกำกับได้
    สร้างรูปแบบการลงบัญชี ทั้งฟอร์มบัญชีที่ใช้บ่อย ( Template ) , รายการประเภท Recurring , การกำหนดสัดส่วนทำ Cost
    Allocation เลือกดูรายงานโดยเลือกเป็นช่วงวันที่ใดก็ได้ เป็นช่วงสัปดาห์ รายเดือน หรือยอดรวมทั้งปี เรียกดูงบการเงิน
    ต่างๆได้ทันที โดยยังไม่ต้องปิดบัญชี สามารถจัดกลุ่มบัญชีใน VOUCHER ใบเดียวกัน ทำผสมกันกี่กลุ่มก็ได้จนกว่าจะถึง
    9,999 รายการ เพื่อออกบัญชีแยกประเภทตัว T จะเลือกใช้ผังบัญชีตัวอย่าง หรือจะสร้างผังบัญชีเองก็ได้ บริษัทในเครือ
    สามารถใช้ผังร่วมกับบริษัทแม่ได้ หรือแยกอิสระกันได้ สามารถแก้ไขรหัสบัญชี และชื่อบัญชีหรือฐานข้อมูลอื่นๆ ได้ทุกฐาน
    ข้อมูลภายในเสี้ยววินาที มีรายงานต่างๆ ที่ละเอียด ทั้งรายงานบัญชี รายงานลูกหนี้รายตัว ฯลฯ มากกว่า 100 รายงาน

    การปิดงวดที่ง่ายดาย และไม่บังคับล้างข้อมูลเมื่อสั่งปิดงวดไม่บังคับล้างข้อมูลเก่าเมื่อปิดงวด ไม่ต้องคอย BACKUP ข้อมูล
    เก็บไว้ก่อนจะปิดงวดให้ยุ่งยาก สามารถปิดงวดและยกเลิกการปิดงวดได้ง่ายดาย โดยเลือกปิดงวดเป็นรายเดือนหรือรายปี
    ก็ได้ แม้ยังไม่ปิดงวดบัญชี ก็สามารถเรียกดูรายงานงบการเงินได้ ประมวลผลต่อเนื่อง ข้ามงวด ข้ามปีได้ถึงแม้จะผ่านการปิด
    รายการของทั้งปีไปแล้วก็ตาม การคำนวณต้นทุนสินค้าได้อย่างถูกต้องถ้าบันทึกเอกสารซื้อ-ขายสลับเวลากันก็ยังคำนวณ
    ต้นทุนขายและกำไรขั้นต้นได้อย่างถูกต้อง ดูรายงานและยอดยกมาของสต๊อคย้อนหลังไป ณ วันใดก็ได้ ( เท่าที่มีข้อมูลอยู่
    ในเครื่อง ) เรียกดูยอดยกมาของสต๊อคได้ละเอียดระดับวัน ไม่จำกัดว่าต้องเป็นทั้งเดือนหรือทั้งปี รองรับการปัดเศษ
    ต้นทุนต่อหน่วย ในกรณีตัวเลขไม่ลงตัว

    เลือกทำงานได้ทั้งแบบ BATCH หรือ ONLINE
    เลือกการทำงานแบบ ONLINE หรือ BATCH โดยเลือกทั้ง 2 แบบสลับไปมาหรือกำหนด เฉพาะรายการนั้นก็ได้
    สามารถระบุให้เป็น ONLINE หรือ BATCH เหมือนกันทั้งสาขา หรือ แยกย่อยแต่ละรายการก็ได้
    เลือกทำงานแบบ BATCH PROCESSING และสั่ง POST ภายหลัง โดยระบุเป็นช่วงเวลาของ เอกสาร เท่าที่ต้องการเลือก
    POST ก่อนได้ ONLINE UPDATE ทั้งการเพิ่ม ลบ แก้ไข และการยกเลิกรายการและกลับรายการบัญชีให้ สำหรับรายการ
    ที่ต้องการกลับรายการให้ เพื่อการยันยอดระหว่างกันอย่างถูกต้อง ONLINE CORRECTION ให้อย่างถูกต้องและตาม
    ไปแก้ไขทุกระบบที่เกี่ยวข้องกัน

    รองรับธุรกิจบริการ-ภาษีมูลค่าเพิ่ม-ภาษีหัก ณ ที่ จ่าย
    ภาษีซื้อเฉลี่ยคืน-ภาษีขอคืนได้บางส่วน
    รองรับเรื่องภาษีไม่ถึงกำหนดได้ เช่น ในงานบริการที่ยังไม่ถือว่าเกิดภาษีขึ้น
    สามารถบันทึกรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย และพิมพ์ใบรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากเครื่องได้
    ลงบัญชีภาษีซื้อหรือภาษีขายไม่ถึงกำหนดให้อัตโนมัติ และกลับบัญชีภาษีไม่ถึงกำหนดให้ อัตโนมัติเมื่อได้รับใบกำกับภาษี
    สามารถพิมพ์รายงาน ภ.ง.ด. 3 , ภ.ง.ด. 53 จับคู่กับ VOUCHER ที่บันทึกรายการไว้ช่วยให้
    สะดวกในการตรวจสอบย้อนกลับเอกสารต้นตอได้
    รองรับเรื่องภาษีซื้อหรือภาษีขาย ยื่นเพิ่มเติม เช่น กรณียื่นภาษีไม่ทันในเดือนภาษีนั้น หรือ กรณีอนุโลมให้ยื่นภาษีเป็นเดือน
     ถัดไป
    รองรับเรื่องอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้เช่น VAT 10% หรือ เพิ่มอัตราภาษีเองได้ และออก รายงานแยกแต่ละอัตราภาษี
    ให้ด้วยอย่างถูกต้อง
    รองรับเรื่องภาษีซื้อเฉลี่ยคืนได้ในกรณีที่ไม่สามารถขอคืน 100% ได้ทั้งใบและเฉลี่ยคืนแต่ละรายการสินค้าด้วยอัตรา
    ที่แตกต่างกันได้ด้วย
    สามารถระบุชื่อลูกค้าที่ซื้อสินค้า เป็นคนละชื่อกับลูกค้าในรายงานภาษีขายได้
    สามารถแยกแยะได้ว่า รายการใดเป็นภาษีซื้อที่ขอคืนได้ หรือภาษีซื้อที่ขอคืนไม่ได้ตามข้อ
    กำหนดสรรพากรและออกรายงานได้ทั้งแยกและรวม
    สามารถพิมพ์รายงานภาษีซื้อ-ภาษีขายจับคู่กับ VOUCHER ช่วยให้ตรวจสอบ ยันยอดกับบัญชี แยกประเภทภาษีซื้อ-
    ภาษีขายได้สะดวก
    สามารถกำหนดข้อความในรายงานภาษีได้โดยอิสระ แยกต่างหากจากคำอธิบายรายการใน VOUCHER
    รองรับกรณีที่มูลค่าภาษีในเอกสารจริงไม่ถูกต้อง แต่ต้องแสดงในรายงานภาษีให้ตรงกับ เอกสาร
    พิมพ์รายงานภาษีซื้อ-ภาษีขายได้ตามข้อกำหนดสรรพากรและแยกให้ตามสาขาของกิจการ
    พิมพ์รายงานภาษีซื้อ ตามประกาศกรมสรรพากรฉบับที่ 89 ได้

โปรแกรมบัญชี Account Receivable System (ระบบลูกหนี้)
 

  โปรแกรมระบบลูกหนี้
    เชื่อมโยงข้อมูลจากระบบขาย รองรับองค์กรที่มีการขายเชื่อปริมาณมากมีความซับซ้อนในการบริหารลูกหนี้

    ระบบลูกหนี้-เจ้าหนี้
    รองรับการมีลูกหนี้รายย่อยหรือเจ้าหนี้รายย่อย โดยไม่ต้องเก็บทะเบียนลูกหนี้รายย่อยไว้ในเครื่องได้
    สามารถตั้งรหัสลูกค้าหรือ SUPPLIER ได้สูงสุดถึง 20 หลัก ผสมกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร
    มีบัญชีลูกหนี้การค้า-เจ้าหนี้การค้าเพื่อคุมยอดลูกหนี้-เจ้าหนี้รายย่อย ช่วยให้ผังบัญชีไม่ยาวเกินไป
    บันทึกใบเสร็จตัดลูกหนี้-เจ้าหนี้ได้ไม่จำกัดปี
    INVOICE ใบเดียวกัน สามารถทยอยตัดจ่ายแบบ PARTIAL ได้
    ใบเสร็จ 1 ใบ สามารถเรียกตัด INVOICE ได้หลายๆใบ
    สามารถพิมพ์ดูรายการเอกสารของลูกหนี้-เจ้าหนี้รายตัวสรุปในแต่ละวันได้
    สามารถเรียกดูรายการยอดค้างรับของลูกหนี้รายตัวได้ พร้อมทั้งแสดงให้ทราบว่าค้างด้วย รายการเอกสารใบใดบ้าง
    สามารถวิเคราะห์อายุลูกหนี้และเจ้าหนี้รายตัวได้โดยแสดงเป็นยอดสรุปหรือแสดงรายการ เอกสารให้เห็นก็ได้
    สามารถกำหนดช่วงการวิเคราะห์อายุหนี้ได้ด้วยตัวเองถึง 6 ช่วง ทั้งก่อนถึงกำหนดและเลยกำหนดแล้ว
    สามารถตั้งงบประมาณเป็นเปอร์เซ็นต์หรือมูลค่าเงินรวมได้
    สามารถตั้งงบประมาณได้ละเอียดถึงระดับแผนก เป็นอิสระจากผังบัญชีได้อีกถึง 4 หลัก โดยไม่ต้องตั้งแผนกไว้ในผังบัญชี
    สามารถควบคุมงบประมาณในโครงการ*ที่ข้ามปีได้ และเรียกดูรายงานย้อนหลังเมื่อไหร่ก็ได้
    ออกรายงานเปรียบเทียบยอดใช้จริงกับงบประมาณได้ตลอด โดยไม่ต้องปิดงวด
    มีรายงานในการวิเคราะห์หรือประเมินผลงานแยกตามหน่วยงาน เช่น งบกำไรขาดทุน งบค่าใช้จ่ายแยกแต่ละแผนกหรือโครงการ*

    ระบบลูกหนี้
    กำหนดรูปแบบของเอกสารต่างๆได้ เช่น ใบวางบิล (Billing Slip) , ใบเสร็จรับเงิน (Receipt) และ
    ใบลดหนี้/ใบรับคืนสินค้า (Credit Note) เป็นต้น
    สามารถแก้ไขรหัสทุกอย่างได้ โดยใช้เวลาเพียงเสี้ยววินาที ไม่ว่าจะมีปริมาณข้อมูลมากมายเพียงใด
    พิมพ์รายงานใบกำกับสินค้าที่ถึงกำหนดวางบิล พร้อมใบวางบิลแยกตามลูกค้า
    พิมพ์รายงานใบวางบิลที่ถึงกำหนดรับเงิน แยกลูกค้าแต่ละราย
    สามารถสร้างใบวางบิลอัตโนมัติและรับชำระหนี้ได้ง่าย โดยเลือก Invoice ที่ต้องการจะรับชำระบางส่วน หรือทั้งใบก็ได้
    รองรับการชำระหนี้โดยเงินสดและเช็คได้ถึง 1,000 รายการ รวมถึงรายการโอน, ดร๊าฟ, เล็ตเตอร์ออฟเครดิต ฯลฯ
    รองรับการจ่ายเงินเกินหรือขาด จากยอดเงินรับจริง
    เรียกดูรายงานการวิเคราะห์สภาพหนี้ทั้งแบบละเอียดเป็นรายลูกค้า และแบบสรุปเป็นราย ลูกค้า,กลุ่มลูกค้า, สาขา,
    ฝ่าย และแผนกได้
    กำหนดช่วงวิเคราะห์อายุหนี้เองได้
    พิมพ์รายงานสรุปยอดหนี้สกุลเงินต่างประเทศ*
    พิมพ์ Aging Report ได้ทั้งแบบสรุปและมีรายละเอียดแยกแต่ละแผนก, แต่ละฝ่าย โดย สามารถ
    กำหนดช่วงวิเคราะห์อายุหนี้เองได้
    พิมพ์การ์ดลูกหนี้
    พิมพ์รายงานสรุปกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้*
    พิมพ์สรุปยอดรายรับในแต่ละงวดได้ว่ารับเป็นเงินสด เช็ครับ ดอกเบี้ยรับ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และ ส่วนลดจ่ายเท่าไร
    สามารถรับชำระหนี้โดยบันทึกใบรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย ไปพร้อมกันได้และลงบัญชีให้ อย่างถูกต้อง
    สามารถรับแจ้งหนี้โดยระบุเลขที่, วันที่ ใบเก็บเงินได้
    พิมพ์รายงานยอดหนี้ค้างชำระแยกตามชื่อลูกค้า

โปรแกรมบัญชี Account Payable System (ระบบเจ้าหนี้)
 

     โปรแกรมระบบเจ้าหนี้
    รองรับองค์กรที่มีการซื้อเชื่อสินค้าและบริการที่มีความซับซ้อนใน
    การบริหารยอดหนี้ การรับวางบิล การออกใบจ่ายเงิน ใบลดหนี้หรือใบคืนสินค้า (Credit Note)

     ระบบลูกหนี้-เจ้าหนี้
    รองรับการมีลูกหนี้รายย่อยหรือเจ้าหนี้รายย่อย โดยไม่ต้องเก็บทะเบียนลูกหนี้รายย่อยไว้ใน เครื่องได้
    สามารถตั้งรหัสลูกค้าหรือ SUPPLIER ได้สูงสุดถึง 20 หลัก ผสมกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร
    มีบัญชีลูกหนี้การค้า-เจ้าหนี้การค้าเพื่อคุมยอดลูกหนี้-เจ้าหนี้รายย่อย ช่วยให้ผังบัญชีไม่ยาว เกินไป
    บันทึกใบเสร็จตัดลูกหนี้-เจ้าหนี้ได้ไม่จำกัดปี
    INVOICE ใบเดียวกัน สามารถทยอยตัดจ่ายแบบ PARTIAL ได้
    ใบเสร็จ 1 ใบ สามารถเรียกตัด INVOICE ได้หลายๆใบ
    สามารถพิมพ์ดูรายการเอกสารของลูกหนี้-เจ้าหนี้รายตัวสรุปในแต่ละวันได้
    สามารถเรียกดูรายการยอดค้างรับของลูกหนี้รายตัวได้ พร้อมทั้งแสดงให้ทราบว่าค้างด้วย รายการเอกสารใบใดบ้าง
    สามารถวิเคราะห์อายุลูกหนี้และเจ้าหนี้รายตัวได้โดยแสดงเป็นยอดสรุปหรือแสดงรายการ เอกสารให้เห็นก็ได้
    สามารถกำหนดช่วงการวิเคราะห์อายุหนี้ได้ด้วยตัวเองถึง 6 ช่วง ทั้งก่อนถึงกำหนดและเลย กำหนดแล้ว
    สามารถตั้งงบประมาณเป็นเปอร์เซ็นต์หรือมูลค่าเงินรวมได้
    สามารถตั้งงบประมาณได้ละเอียดถึงระดับแผนก เป็นอิสระจากผังบัญชีได้อีกถึง 4 หลัก โดยไม่ต้องตั้งแผนกไว้ในผังบัญชี
    สามารถควบคุมงบประมาณในโครงการ*ที่ข้ามปีได้ และเรียกดูรายงานย้อนหลังเมื่อไหร่ก็ได้
    ออกรายงานเปรียบเทียบยอดใช้จริงกับงบประมาณได้ตลอด โดยไม่ต้องปิดงวด
    มีรายงานในการวิเคราะห์หรือประเมินผลงานแยกตามหน่วยงาน เช่น งบกำไรขาดทุน งบค่าใช้จ่ายแยก
    แต่ละแผนกหรือโครงการ*

     ระบบเจ้าหนี้
    กำหนดรูปแบบของเอกสารต่างๆ ได้ เช่น ใบรับวางบิล (Billing Slip) ,ใบจ่ายเงิน ( Receipt ) และ ใบลดหนี้/ใบคืนสินค้า
( Credit Note ) เป็นต้น
    สามารถแก้ไขรหัสทุกอย่างได้ โดยใช้เวลาเพียงเสี้ยววินาที ไม่ว่าจะมีปริมาณข้อมูลมากมาย เพียงใด
    พิมพ์รายงานใบกำกับสินค้าที่ถึงกำหนดวางบิลพร้อมใบรับวางบิลแยกตามเจ้าหนี้
    พิมพ์รายงานใบรับวางบิลที่ถึงกำหนดจ่ายเงินแยกเจ้าหนี้แต่ละราย เพื่อช่วยการตรวจสอบ
    รับชำระหนี้ได้ง่ายโดยเลือก INVOICE ทั้งหมดหรือตัดจ่ายหนี้บางส่วนก็ได้
    รองรับการชำระหนี้โดยเงินสดและเช็คได้ถึง 1,000 รายการ (ผสมกันก็ได้) รวมถึงรายการ โอน, ดร๊าฟ, L/C
(Letter of Credit) ต่อการชำระเงิน 1 ครั้ง
    รองรับการจ่ายเงินเกินหรือขาดจากยอดเงินจริง
    ดูรายงานวิเคราะห์สภาพหนี้ทั้งแบบละเอียดและสรุปเป็นรายเจ้าหนี้ได้
    สามารถรับชำระหนี้โดยบันทึกใบรายการภาษีหัก ณ ที่ จ่ายไปพร้อมกันได้และลงบัญชีให้อย่าง ถูกต้อง
    พิมพ์ AGING REPORT ได้ทั้งแบบยอดสรุปหรือมีรายละเอียดแยกแต่ละแผนก,แต่ละฝ่าย โดย
     สามารถกำหนดช่วงวิเคราะห์อายุหนี้เองได้
     พิมพ์การ์ดเจ้าหนี้
     พิมพ์รายงานสรุปยอดหนี้สกุลเงินต่างประเทศ*
    พิมพ์รายงานสรุปกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้*
    สามารถเรียกดูรายงานการเคลื่อนไหวของเจ้าหนี้ในมุมของเอกสารจริงหรือมุมของนักบัญชี

 

     โปรแกรมระบบจัดซื้อ Purchase Order System
     รองรับงานด้านการจัดซื้อ สร้างใบขอซื้อ ใบสั่งซื้อและใบรับสินค้า เป็นต้น
     สามารถกำหนดรูปแบบของเอกสารต่างๆ ได้ เช่น ใบสั่งซื้อ (PO) , ใบรับสินค้า เป็นต้น
     สามารถแก้ไขรหัสทุกอย่างได้ โดยใช้เวลาเพียงเสี้ยววินาที ไม่ว่าจะมีปริมาณข้อมูลมากมาย เพียงใด
     รองรับธุรกิจทั้งแบบซื้อมา-ขายไป หรือธุรกิจบริการ (รองรับภาษีซื้อไม่ถึงกำหนด)
     สามารถบันทึกซื้อสินค้าโดยใช้รหัสบาร์โค๊ด
     สามารถปรับปรุงราคาต้นทุน ทั้งลดและเพิ่มได้ และบันทึกใบลดหนี้หรือเพิ่มหนี้
     กรณีที่ผู้จำหน่ายส่งใบแจ้งหนี้ โดยให้ราคาผิด
     สามารถรองรับการคิดภาษีมูลค่าเพิ่มได้ทั้งแบบราคารวมภาษี(INCLUDE VAT) และราคาแยกภาษี
     (EXCLUDE VAT) รวมทั้งรายการที่ได้รับการยกเว้นภาษี
     ใช้ได้ทั้งธุรกิจที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และผู้เสียภาษีก้าวหน้าแบบเหมาจ่าย 1.5%
     หรือได้รับการยกเว้นภาษี รองรับสกุลเงินต่างประเทศได้ไม่จำกัดสกุลเงิน*
     เก็บรายการสินค้าค้างส่งเพื่อติดตามสินค้าของผู้ขายรายนั้นๆในครั้งต่อไปได้
     สามารถเพิ่มเติมทะเบียนและฐานข้อมูลเจ้าหนี้/สินค้าได้ทันทีขณะออกบิล
     เมื่อบันทึกการซื้อโปรแกรมจะไปตั้งเจ้าหนี้เพิ่มสินค้าในสต๊อคเก็บข้อมูล เพื่อออกรายงานภาษี ซื้อ
     เก็บสถิตการซื้อและลงบัญชีให้ทันที (หรือจะยังไม่ลงบัญชี หรือลงบัญชีไว้แต่ยังไม่สั่ง POST แล้วรอให้ฝ่าย
บัญชีมาตรวจสอบ
     รายการทีหลัง) และสามารถเรียกดูรายงานวิเคราะห์การซื้อได้ทันที
     พิมพ์รายงานภาษีซื้อตามแบบที่สรรพกรกำหนด
     พิมพ์รายงานภาษีซื้อยื่นเพิ่มเติม
     รายงานการซื้อแยกตามผู้ขาย แยกตามสินค้า
     สรุปยอดซื้อแยกตามผู้ขาย (เปรียบเทียบ 12 งวด)
 

โปรแกรมบัญชี Sale Order System (ระบบงานขาย)
 

   โปรแกรม Sale Order System (ระบบขาย, ระบบงานขาย)
    ระบบงานขาย รองรับงานด้านการขาย สร้างใบเสนอราคา ใบสั่งขาย ใบยืมสินค้า ใบส่งของ ใบกำกับภาษี บิลเงินสด เป็นต้น
    สามารถกำหนดรูปแบบของเอกสารต่างๆ ได้ เช่น ใบสั่งขาย ( Sale Order ) , ใบส่ง ของ/ใบกำกับภาษี ( Invoice/Tax Invoice ) ,
    บิลเงินสด ( Cash Receipt ) ฯลฯ
    สามารถแก้ไขรหัสทุกอย่างได้ โดยใช้เวลาเพียงเสี้ยววินาที ไม่ว่าจะมีปริมาณข้อมูลมากมายเพียงใด
    รองรับธุรกิจทั้งแบบซื้อมา - ขายไป / ธุรกิจบริการ (รองรับภาษีไม่ถึงกำหนด) / ผลิต
    สามารถรองรับการคิดภาษีมูลค่าเพิ่มได้ทั้งแบบราคารวมภาษี (Include VAT) และราคาแยก ภาษี (Exclude VAT)
    รวมทั้งรายการที่ได้รับการยกเว้นภาษี
    ใช้ได้ทั้งธุรกิจที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, 10% และผู้เสียภาษีก้าวหน้าแบบเหมาจ่าย 1.5% หรือ ได้รับยกเว้นภาษี
    เริ่มงานขายไปก่อนได้ โดยไม่ต้องรอยอดสต็อคตั้งต้น ไม่ต้องรอยอดยกมาจากฝ่ายบัญชี
    การบันทึกส่วนลด นอกจากลดเป็นรายสินค้าทั้งเป็นจำนวนเงินและเปอร์เซ็นต์แล้ว ยังลดรวมทั้ง ใบไม่จำกัดขั้น
    สามารถอนุมัติได้ว่า จะขายสินค้าเกินวงเงินเครดิตได้หรือไม่ โดยสามารถกำหนดได้ว่าใครจะมีอำนาจในการอนุมัติได้บ้าง
    รองรับการขายสินค้าเป็นชุด, เป็น LOT, ระบุคลัง, สินค้าโปรโมชั่น, ลด ราคาหลายระดับในแต่ละรายการสินค้าใน Invoice
    ใบเดียวกัน
    สามารถบันทึกรับเงินมัดจำโดยรับชำระเงินเป็นเงินสด เช็ค เงินโอน บัตรเครดิตได้ตั้งแต่ขั้น ตอน
    บันทึกใบสั่งขาย ใบส่งของ และสามารถหักยอดกับใบเสร็จรับเงินให้อัตโนมัติ
    สามารถขายสินค้าได้โดยไม่ต้องผ่านการสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้า
    สามารถบันทึกการขายสินค้าโดยใช้รหัสบาร์โค๊ด ได้
    สามารถกำหนดนโยบายราคา ส่วนลด และการแถมสินค้าโดยคำนวณจากจำนวนสินค้าที่เป็นแบบขั้นบันไดได้
    สามารถพิมพ์ Label เพื่อจ่าหน้าซองส่งเอกสารให้ลูกค้า โดยสามารถกำหนดจำนวน Column ของ Label ในขณะสั่งพิมพ์ได้
    ในกรณีที่บันทึกการรับสินค้าตามใบสั่งซื้อ โปรแกรมจะควบคุมยอดที่ลูกค้าสั่งซื้อ และค้างส่งได้
    เมื่อมีการจองหรือเปิดใบสั่งซื้อของลูกค้าทยอยส่งของได้จนกว่าจะหมด หรือสั่งยกเลิกใบสั่งซื้อนั้นได้
    กำหนดรูปแบบการบริหารสต็อคได้เองว่าถ้าสินค้าในสต็อคไม่พอขาย จะยอมให้ขายสินค้านั้นไปก่อนหรือไม่
    สามารถออกรายการสินค้าค้างส่งเพื่อติดตามส่งให้ลูกค้าในครั้งต่อไปได้
    เมื่อบันทึกการขายโปรแกรม จะไปตัดลูกหนี้ ตัดสต็อค เก็บข้อมูลเพื่อออกรายงานภาษีขาย
    เก็บสถิติ การขาย และลงบัญชีให้ทันที (หรือจะยังไม่ลงบัญชี หรือลงบัญชีแล้ว รอให้ฝ่ายบัญชี
    ตรวจสอบ ก่อน แล้วจึงสั่ง Post ทีหลัง ) และสามารถเรียกดูรายงานวิเคราะห์การขายได้ทันที
    สามารถเพิ่มเติมทะเบียนและฐานข้อมูลลูกค้า / สินค้าได้ทันทีขณะทำการขาย
    สามารถพิมพ์รายงานภาษีขาย ตามแบบที่สรรพากรกำหนด
    รองรับสกุลเงินต่างประเทศได้ไม่จำกัดสกุลเงิน*
    ระบุเปอร์เซ็นต์คอมมิชชั่นของพนักงานขายสำหรับการขายแต่ละครั้งที่แตกต่างกันได้
    สามารถพิมพ์รายงานยอดขายสด, ขายเชื่อ,ยอดขายทั้งหมด (สด,เชื่อและลูกหนี้) แยกตาม
    สินค้า แยกตามลูกค้า แยกตามพนักงานขาย แยกตามเขตการขายได้
    พิมพ์รายงานการขายแยกตามลูกค้า แยกตามสินค้า และแยกตามกลุ่มสินค้าได้
    พิมพ์รายงานสรุปยอดขายแยกตามลูกค้าเปรียบเทียบแต่ละเดือน แต่ละไตรมาสและแต่ละปีได้
    พิมพ์รายงานจัดลำดับยอดขายเรียงตามมูลค่ากำไร, เปอร์เซ็นต์, กำไร, มูลค่าขายและจำนวนขาย ทั้งแบบจากมากไป
    น้อยหรือน้อยไปมากได้ และรายงานอื่นๆอีกมากมาย
    พิมพ์รายงานใบส่งของและคอมมิชชั่นแยกตามพนักงานขาย
    พิมพ์รายงานใบส่งของแยกตามทีมขายและพนักงานขาย
    พิมพ์รายงานใบเสร็จรับเงินและคอมมิชชั่นแยกตามพนักงานขาย
    พิมพ์รายงานยอดขายพนักงานเปรียบเทียบแต่ละเดือน
    พิมพ์รายงานสรุปยอดขายและกำไรของสินค้าแยกตามพนักงานขาย
    พิมพ์รายงานสรุปยอดขายสด - เชื่อ แต่ละวัน แต่ละเดือน แยกเป็นสาขาได้
    พิมพ์รายงานสรุปต้นทุน - กำไรขั้นต้นของสินค้าแต่ละตัว
    สามารถระบุชื่อลูกค้าที่จะตั้งหนี้, ชื่อบลูกค้าที่ออกใบกำกับภาษี, ชื่อลูกค้าที่จะไปเก็บเงินได้
    สามารถบันทึกการขายแยกฝ่าย แยกแผนก ออกรายงานการขายและบันทึกบัญชีแยกฝ่ายและแผนกให้อัตโนมัติ
    สามารถออกรายงานการขายตามกลุ่มสินค้า กลุ่มลูกค้า และเขตการขายได้


โปรแกรมบัญชี Warehouse Management (ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง)
 

    Warehouse Management Control (ระบบ ควบคุมสินค้าคงคลัง)
      ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง มีความยืดหยุ่นสูง รองรับการกำหนดคลังสินค้าได้ถึง 40,000 คลังในแต่ละบริษัทและแต่ละสาขา
    ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง รองรับสินค้าสำเร็จรูป วัสดุสิ้นเปลือง และวัตถุดิบสำหรับการผลิต
    การขายสินค้าเป็นชุดหรือเบิกสินค้าเป็นชุด ระบบจะตัดสต็อครายการที่เป็นส่วนประกอบให้อย่างถูกต้อง การคำนวณต้นทุน

    ทางบัญชี สามารถรองรับได้ถึง 4 แบบ คือ

    1. แบบต้นทุนถัวเฉลี่ย Weighted Average

    2. แบบเข้าก่อน-ออกก่อน FIFO: First-In First-Out

    3. ต้นทุน Specific แบบระบุ LOT

    4. ต้นทุน Specific แบบระบุ Serial

    สามารถกำหนดคลังสินค้าได้หลายคลัง (ได้ถึง 40,000 คลัง)
    สามารถแก้ไขรหัสทุกอย่างได้ โดยใช้เวลาเพียงเสี้ยววินาที ไม่ว่าจะมีปริมาณข้อมูลมากมาย เพียงใด
    สามารถเลือกวิธีการคิดต้นทุนได้ 4 แบบ คือ แบบต้นทุนถัวเฉลี่ย (Weighted Average ) , แบบ เข้าก่อน - ออกก่อน
    (FIFO : First - In First - Out ) , ต้นทุน Specify แบบระบุ LOT และ
    รองรับการขายสินค้าเป็นชุดหรือสินค้าประกอบ เพียงแต่ผู้ใช้ทำการกำหนดส่วนประกอบของ
    สินค้าชุดนั้นไว้ล่วงหน้า เมื่อทำการขายโปรแกรมจะทำการตัดสต็อคทั้งชุดให้โดยอัตโนมัติ (Component Set Support)     สามารถปรับจำนวนสินค้าในชุด ขณะออกบิลได้
    สามารถพิมพ์รายงานสินค้าวัตถุดิบคงเหลือ และรายงานสินค้าและวัตถุดิบซึ่งมีข้อมูลครบถ้วน ตาม ที่สรรพากรกำหนด
    สามารถพิมพ์รายงานสินค้าที่ถึงจุดสั่งซื้อ (Re- Order Point) หรือสินค้าที่ถึงจุด Safety Stock
    เพื่อเตือนให้ทราบว่าต้องสั่งซื้อสินค้าชนิดใดเข้ามาเพิ่ม ในสต็อคเพื่อให้การขายเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
    สามารถบันทึการปรับปรุงยอดสต็อคเพิ่มเติมได้
    มีแบบฟอร์มรายงานสินค้าคงเหลือแต่ละคลังในแนว Column และแสดงยอดรวมในรายงาน เดียวกันได้
    พิมพ์รายงานสถานะสินค้า เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของสินค้า
    พิมพ์รายสินค้าที่ไม่มีการขายหรือไม่มีการเคลื่อนไหว
    พิมพ์สินค้าที่ถึงจุดสั่งซื้อ
    สามารถบันทึกรายการของงวดปัจจุบันได้เลย ไม่ต้องรอบันทึกข้อมูลสินค้ายกมาก่อน รอว่างๆ
    แล้วค่อยมาบันทึกก็ได้และจะยังคงได้ต้นทุน
    สินค้าที่ถูกต้องทั้งแบบเฉลี่ย และ FIFO
    สามารถออกแบบฟอร์มของเอกสารต่างๆ ได้ เช่น ใบเบิกวัสดุสิ้นเปลือง ฯลฯ
    สามารถเรียกดูรายงานสินค้า และวัตถุดิบแบบถัวเฉลี่ย และแบบ FIFO แยกแต่ละคลังหรือแต่ ละสาขาได้
    สามารถพิมพ์รายงานตรวจสอบการใช้วัตถุดิบ, วัสดุสิ้นเปลืองของแต่ละแผนก แต่ละ หน่วยงานได้

โปรแกรมบัญชี Fixed Asset System (ระบบสินทรัพย์และค่าเสื่อมราคา)
 

    โปรแกรม Fixed Asset System (ระบบสินทรัพย์ และค่าเสื่อมราคา)
    คิดคำนวณค่าเสื่อมสินทรัพย์ถาวรที่เน้นความสะดวกสบายสำหรับผู้ใช้
    สามารถแก้ไขรหัสทุกอย่างได้ โดยใช้เวลาเพียงเสี้ยววินาที ไม่ว่าจะมีปริมาณข้อมูลมากมายเพียงใด
    เชื่อมโยงระหว่างระบบสินทรัพย์กับระบบบัญชีแยกประเภท ลงบัญชีให้อัตโนมัติ
    สามารถคำนวณค่าเสื่อมราคาของ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 40% ณ วันที่ซื้อสินทรัพย์มา
    คำนวณค่าเสื่อมราคา และปัดเศษการลงบัญชียอดรวมเดือนให้ตรงกับยอดปีด้วย
    คำนวณค่าเสื่อมราคา ละเอียดระดับวัน
    สามารถเก็บประวัติการซ่อมบำรุงสินทรัพย์ และสามารถบันทึกค่าซ่อมบำรุงเพิ่มเติมใน สินทรัพย์เพื่อรวมคิดค่าเสื่อมได้
    เลือกวิธีการคำนวณค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ได้ทั้งแบบเส้นตรง ( STRAIGHTLINE ) และแบบลดน้อยถอยลง
( DECLINED )   
    คิดค่าเสื่อมแยกตามหน่วยงานที่ใช้สินทรัพย์นั้นอยู่


โปรแกรมบัญชี Cheque and Banking Control System (ระบบควบคุม เช็คและธนาคาร)
 

     ระบบควบคุมเช็คและเงินฝากธนาคาร
   
สามารถจัดทำรายการฝาก-ถอนเงินสด โอนเงินระหว่างธนาคาร รายการจ่าย ดอกเบี้ย ธนาคาร ฯลฯ
    เมื่อบันทึกใบนำฝากเข้าธนาคาร (Pay-in Slip) โปรแกรมจะช่วยลงบัญชีให้อัตโนมัติ
    เมื่อบันทึกกลับรายการเช็คจ่าย โปรแกรมจะช่วยลงบัญชีให้อัตโนมัติ
    สามารถบันทึกสถานะเช็ค เพื่อ Update ข้อมูลในเครื่องตาม Bank Statement
    สามารถจัดทำรายการทางด้านเช็คนำฝากเช็คผ่าน และจัดการกับเช็คที่มีปัญหา (ทั้งเช็ครับ และ เช็คจ่าย)
    สามารถพิมพ์รายงานการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร (Bank Statement) ได้
    สามารถพิมพ์รายงานต่างๆ เพื่อตรวจสอบหรือทำ Bank Reconcile ได้
    สามารถพิมพ์รายงาน Outstanding Cheque ได้
    รองรับการทำ Post Date Cheque (เช็คล่วงหน้า) ระบุสถานะของเช็คได้ว่าเป็นเช็คผ่าน เช็คคืน หรือ เป็นเช็คยังไม่นำเข้า
    พิมพ์ทะเบียนเช็ครับมีปัญหาแยกตามลูกค้า
    สามารถออกแบบฟอร์มพิมพ์ใบนำฝากเข้าธนาคาร (Pay-in Slip) ได้
    สามารถจัดพิมพ์รายงานทั้งเช็ครับและเช็คจ่าย เพื่อตรวจสอบได้
    สามารถพิมพ์ทะเบียนเช็คเรียงตามวันที่จ่ายได้
    สามารถพิมพ์เช็ครับ เช็คจ่าย เรียงตามวันที่เช็คได้
    สามารถพิมพ์เช็ครับเรียงตามลูกค้าและเรียงตามเจ้าหนี้ได้
    สามารถพิมพ์เช็คจ่ายเรียงตามเลขที่เช็ค,เลขที่ใบสั่งจ่ายได้

โปรแกรมบัญชี Budget Control System (ระบบบริหารและควบคุมงบประมาณ)
 

    ระบบบริหารและควบคุมงบประมาณ
    1. สามารถบันทึกงบประมาณแยกตามแผนกและตามโครงการได้
    2. รองรับการ Import file จากโปรแกรม Excel เพื่อสะดวกในการทำงบประมาณ
    3. สามารถบันทึกการของบประมาณได้ทั้งมูลค่าและจำนวน
    4. สามารถ generate งบที่อนุมัติแล้วเข้าสู่เมนูงบประมาณประจำปี เพื่อเตรียมนำไปใช้
    5. สามารถจองงบประมาณ ตั้งแต่เอกสาร ใบขอซื้อ , ใบสั่งซื้อ และ Invoice ซื้อ
    6. สามารถโอนงบที่เหลือในเอกสาร ใบขอซื้อ , ใบสั่งซื้อ คืนงบเดิมได้
    7. สามารถเพิ่มงบประมาณกลางปีได้
    8. รองรับการคืนงบประมาณทันทีที่โครงการจบ
    9. รองรับการตรวจสอบงบประมาณหลายระดับ อาทิเช่น
        - รายงานการของบประมาณแยกตามแผนก (แสดงรายละเอียดตามโครงการ)
        - รายงานการของบประมาณแยกตามโครงการ (แสดงรายละเอียดตามแผนก)
        - รายงานการของบประมาณแยกตามบัญชี
        - รายงานตรวจสอบงบประมาณเรียงตามโครงการ
        - รายงานตรวจสอบงบประมาณเรียงตามแผนก
        - รายงานตรวจสอบงบประมาณเรียงตามบัญชี
        - รายงานแสดงรายละเอียดใบปรับยอดงบประมาณ 
        - รายงานแสดงรายละเอียดใบโอนงบประมาณ
        - งบประมาณที่ได้รับอนุมัติต้นปี เทียบกับงบประมาณปัจจุบัน เรียงตามแผนก โครงการ
        - งบประมาณที่ได้รับอนุมัติต้นปี เทียบกับงบประมาณปัจจุบัน เรียงตามโครงการ แผนก
        - งบประมาณที่ได้รับอนุมัติต้นปี เที่ยบกับงบประมาณปัจจุบัน เปรียบเทียบยอดแต่ละไตรมาส 
        - รายงานสรุปยอดการปรับเพิ่ม / ปรับลด แต่ละ แผนก โครงการ บัญชี
        - รายงานงบประมาณรวม เปรียบเทียบยอดแต่ละไตรมาส
        - รายงานงบประมาณรวมเรียงตามแผนงาน
        - รายงานงบประมาณรวมเรียงตามฝ่าย ฯลฯ เป็นต้น

โปรแกรมบัญชี Vat (ระบบภาษี- ภาษีซื้อ, ภาษีขาย, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย)
 

    ระบบภาษี รองรับระบบภาษีของไทย ในทุกธุรกิจของไทยได้อย่างดีเยี่ยม
    รองรับเรื่องภาษีไม่ถึงกำหนดได้ เช่นในงานบริการที่ยังไม่ถือว่าเกิดภาษีขึ้น สามารถบันทึก
    รายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย และพิมพ์ใบรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากเครื่องได้
    ลงบัญชีภาษีซื้อหรือภาษีขายไม่ถึงกำหนด กลับบัญชีภาษีไม่ถึงกำหนด ให้อัตโนมัติเมื่อได้รับใบกำกับภาษี
    สามารถพิมพ์รายงาน ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53 จับคู่กับ VOUCHER เพื่อสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร ย้อนกลับต้นตอได้
    รองรับเรื่องภาษีซื้อ-ภาษีขาย ยื่นเพิ่มเติม เช่นกรณียื่นภาษีไม่ทันในเดือนภาษี หรือกรณีอนุโลมให้ยื่นภาษีเป็นเดือนถัดไป
    รองรับเรื่องอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น VAT 10% หรือ เพิ่มอัตราภาษีเองได้

    ออกรายงานแยกแต่ละอัตราภาษีได้อย่างถูกต้อง
    รองรับเรื่องภาษีซื้อเฉลี่ยคืนได้ ในกรณีที่ไม่สามารถขอคืน 100% ได้ทั้งใบ และเฉลี่ยคืนแต่ละรายการ
    สินค้าด้วยอัตราที่แตกต่างกันได้
    สามารถระบุชื่อลูกค้าที่ซื้อ เป็นคนละชื่อกับลูกค้าในรายงานภาษีขายได้
    สามารถแยกแยะรายการภาษีซื้อที่ขอคืนได้หรือภาษีซื้อที่ขอคืนไม่ได้ ตามข้อกำหนดสรรพากรและออกรายงาน
ได้ทั้งแยกและรวม
    สามารถพิมพ์รายงานภาษีซื้อ-ภาษีขายจับคู่กับ VOUCHER
    ช่วยให้ตรวจสอบยันยอดกับบัญชีแยกประเภท ภาษีซื้อ-ภาษีขายได้ สะดวก
    สามารถกำหนดข้อความในรายงานภาษีได้โดยอิสระ ต่างหากจากคำอธิบายรายการใน VOUCHER
    รองรับกรณีที่มูลค่าภาษีในเอกสารจริงไม่ถูกต้อง แต่ต้องแสดงในรายงานภาษีให้ตรงกับเอกสาร
    พิมพ์รายงานภาษีซื้อ- ภาษีขายได้ตามข้อกำหนดสรรพากร และแยกให้ตามสาขาของกิจการ

โปรแกรมบัญชี Multi-Currency (ระบบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา)
 

     โปรแกรม Multi-Currency (ระบบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา)
    ระบบ Multi-Currency รองรับการกำหนดสกุลเงินต่างประเทศ และอัตราแลกเปลี่ยน เหมาะสำหรับธุรกิจที่มีการ
Import & Export
    ช่วยให้ธุรกิจดำเนินงานไปได้ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
    ระบบ Multi-Currency รองรับสกุลเงินต่างประเทศได้ไม่จำกัดสกุลเงิน
    สามารถบันทึกสกุลเงินและอัตราแลกเปลี่ยนใน Invoice ซื้อ/ขาย โปรแกรมคำนวณ
    อัตราแลกเปลี่ยนและลงบัญชีให้อัตโนมัติ สกุลเงินและอัตราแลกเปลี่ยน ณ ปัจจุบันจะขึ้นมาอัตโนมัติตามที่กำหนด
ไว้ที่รหัสลูกหนี้
    และเจ้าหนี้ เมื่อทำการบันทึก
    สามารถบันทึกมูลค่าต้นทุนส่วนเพิ่มได้ (เช่น ค่าระวางสินค้า ค่าขนส่ง)
    สามารถพิมพ์รายงานการ์ดเจ้าหนี้ เปรียบเทียบอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินและเงินบาท
    กำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนในรายงานเดียวกันได้
    สามารถบันทึกสกุลเงินและอัตราเปลี่ยน ณ วันที่รับชำระหนี้ หรือจ่ายชำระหนี้
    โปรแกรมจะคำนวณกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนให้อัตโนมัติ

    สามารถพิมพ์รายงานการรับชำระหนี้และจ่ายค่าชำระหนี้ เปรียบเทียบอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินและเงินบาท กำไรขาดทุนจาก
    อัตราแลกเปลี่ยน ในรายงานเดียวกันได้
    สามารถทำ Revalue ประเมินสภาพหนี้แต่ละงวดบัญชีหรือทำการยกเลิก Revalue ที่เคยทำแล้วได้สามารถ
กำหนดและเปลี่ยน
    แปลงสกุลเงิน ที่รหัสลูกหนี้และเจ้าหนี้ได้ที่หน้าจอบันทึก
    ทำ Revalue ได้ไม่จำกัดครั้งและ POST GL ให้อัตโนมัติ

โปรแกรมบัญชี Cost Control System (ระบบ บัญชีต้นทุน)
 

    ระบบต้นทุน
    เป็นระบบที่สามารรองกับการกำหนดสัดส่วนค่าใช้จ่าย เพื่อทำ Cost allocation ระดับแผนกได้และสามารถทำ
Responsibility Accounting ได้หลายระดับชั้น
    รองรับการทำ Cost allocation ในขณะลงรายการเองหรือเรียกใช้จากสูตรสัดส่วน ที่เคยจัดสรรไว้แล้ว หรือจัดสรร
ให้อัตโนมัติเมื่อมีการเชื่อมกับระบบ Front End อื่น ๆ อีกทั้งยังสามารถทำ Job Order Costing* Process Costing
Hybrid-product Costing*
    เหมาะกับการทำ Activity-Based Costing เพื่อบริหาร ต้นทุนของแต่ละกิจกรรม


โปรแกรมบัญชี Consolidate
 

    ระบบรวมงบของทุกบริษัท รองรับการทำ CONSOLIDATE งบรวมของทุกบริษัทในเครือ
หรือเลือกมาบางส่วนก็ได้ ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกรวดเร็วให้กับนักบัญชี ที่ดูแลงบให้กับหลาย ๆ บริษัทในเครือได้อย่างดีเยี่ยม
    เหมาะกับการทำ Activity-Based Costing เพื่อบริหาร ต้นทุนของแต่ละกิจกรรม


โปรแกรมบัญชี Security Control System (ระบบ รักษา ควบคุมความปลอดภัย)
 

      ระบบ รักษา ควบคุมความปลอดภัย
     ระบบรักษาความปลอดภัย เป็นการกำหนดสิทธิ์ให้กับผู้ใช้งานทุกคนขององค์กร ในระดับต่าง ๆ
     สามารถกำหนดสิทธิ์มาตรฐานได้ 3 ระดับใหญ่คือ Top Manager Middle Manager และ Operator
     สามารถกำหนดสิทธิ์ให้ เพิ่ม/แก้ไขได้หรือไม่ได้ ให้มองเห็นหรือไม่ก็ได้
     สามารถกำหนด Password ตั้งแต่ก่อนเข้าใช้งานโปรแกรม ทุกๆ ระบบ ทุกหน้าจอ
     เพื่อป้องกันความผิดพลาดในกรณีที่มีการตรวจสอบข้อ มูลเรียบร้อยแล้ว สามารถ Lock
     ไม่ให้แก้ไขเพื่อความปลอดภัยของข้อมูล


โปรแกรมบัญชี Data Maintenance (ระบบ บำรุงรักษาข้อมูล)
 

      โปรแกรม Data Maintenance (ระบบ บำรุงรักษาข้อมูล)
    ระบบบำรุงรักษาข้อมูล รองรับการสำรองข้อมูลทั้งหมดของระบบ เพื่อไม่ให้ข้อมูลเกิดการสูญหาย
    สามารถสำรองข้อมูลได้เป็นส่วนๆ เช่นสำรองข้อมูลทั้งบริษัท หรือแยกสาขาได้และมีทั้งระบบตรวจสอบจัดเรียง
ข้อมูลและระบบ
    ประมวลข้อมูล เพื่อความถูกต้องแม่นยำเพื่อความเสถียรสูงสุดของข้อมูล


โปรแกรมบัญชี Management Information System (ระบบรายงานวิเคราะห์สำหรับผู้บริหาร
 

     ระบบรายงานวิเคราะห์สำหรับผู้บริหาร
    เป็นระบบงานด้านข้อมูลสารสนเทศที่ให้กับผู้บริหารเพื่อช่วยในการตัดสินใจ
    รวบรวมรายงานที่จำเป็นสำหรับผู้บริหารอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารสามารถดู
    ทั้งรายงานแบบสรุป รายงานแบบแจกแจง รายงานต่าง ๆ ได้

    จัดเป็นหมวดหมู่ดังต่อไปนี้
    ระบบบริหารงานซื้อ Purchase Management
    ระบบบริหารลูกหนี้ AR Management
    ระบบบริหารเจ้าหนี้ AP Management
    ระบบบริหารสินทรัพย์ FA Management
    ระบบบริหารงานสินค้าคงคลัง IC Management
    ระบบบริหารงานเช็คและธนาคาร Cheque & Bank Management
    ระบบบริหารงานบัญชี General Jounal Mangement


โปรแกรมบัญชี Financial Analysis System (ระบบรายงานวิเคราะห์การเงิน)
 

    Financial Analysis System ระบบวิเคราะห์การเงิน
    รองรับงานของผู้บริหารด้านการเงิน
    ตรวจสอบการรับเงิน การติดตามหน
    พิมพ์รายงานการรับเงินต่างๆ เช่น รับเช็คมาเป็นจำนวนเงินเท่าไร เมื่อไรครบชำระหนี้
    และยังสามารถตรวจสอบการจ่ายเงินเพื่อนำมาวิเคราะห์ ทั้งรายรับรายจ่ายได้ในคราวเดียวกัน
    ผู้บริหารสามารถพิมพ์รายงานประมาณรับเงินตามหนี้ ประมาณจ่ายเงิน เพื่อนำไปตัดสินใจได้ทันที

โปรแกรมระบบ Modify เฉพาะลูกค้าแต่ละราย - ฯลฯ

            โดยทุกระบบของโปรแกรมบัญชี Formula จะทำงานเชื่อมโยงเข้าหากัน สามารถคำนวณยอดรวมต่างๆ ได้ถูกต้องและ
     ง่ายดายต่อ ผู้ใช้งานแม้ในการยกเลิกรายการ ระบบก็ทำการกลับบัญชีให้อัตโนมัตี โปรแกรมบัญชี FORMULA จึงเป็นทั้ง     
     ผู้รักษา ผู้แจกแจง และผู้ตรวจสอบข้อมูลในคราวเดียวกัน

           โปรแกรมระบบบัญชี FORMULA มีระบบ Management Information System (MIS) และระบบวิเคราะห์การเงิน       (Financail Analysis System) สำหรับผู้บริหารในการนำข้อมูลไปใช้ประกอบการตัดสินใจบริหารโดยเฉพาะ เมื่อ
      ระบบการจัดการ ระบบวิเคราะห์ ผนวกกับข้อมูลการเงิน ฝ่ายบริหารจะรู้ถึงสถานะภาพที่แท้จริงได้ในทันที ทำให้ธุรกิจ
      มีการปรับกลยุทธ ์ได้รวดเร็ว และมีความพร้อมต่อการรับมือกับธุรกิจข้ามชาติที่ใช้ ITเป็นอาวุธ

          โปรแกรมบัญชีFormula ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Native Windows ซึ่งได้ติดตั้งให้กับบริษัทชั้นนำไปแล้วมากมาย       เนื่องจาก Protential Products เป็นสิ่งที่ลูกค้ายอมรับอย่างเป็นวงกว้าง ระบบFinancial Management ของโปรแกรม
     บัญชี FORMULA มีอยู่ 2 รุ่น คือ รุ่น Lite และรุ่น Lan ที่รองรับธรกิจขนาดกลางถึงใหญ่ และยังพร้อมจะต่อขยายไปยัง
     รุ่น Client/Server เพิ่มความแข็งแกร่งของข้อมูลด้วยการดูแลของ DBMS เพื่อให้เป็น OLTP ที่พร้อมจะเชื่อมต่อในการ
     ทำ OLAP (Online Analytical Process) ได้เพื่อการวิเคราะห์และการตัดสินใจ ความสามารถเหล่านี้ เป็นประสบการณ์
     ที่ทางทีมงานของบริษัท คริสตอลซอฟท์แวร์แพ็คเกจ จำกัด ผู้ผลิตซอฟท์แวร์บัญชี ทีมงานของบริษัท คริสตอลซอฟท์แวร์
     แพ็คเกจ จำกัด ผู้ผลิต ซอฟท์แวร์บัญชี ประเทศไทยมานานกว่า 10 ปี และก้าวไปอย่างไม่หยุดยั้ง พร้อมกับการเติบโต
     ของลูกค้าที่ทางโปรแกรม FORMULA ได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ

    STANDARD FEATURES OF FORMULA

          โปรแกรมบัญชี Formula สามารถควบคุมงบประมาณอย่างได้ผล สามารถควบคุมงบประมาณ ในโครงการที่ข้ามปีได้
     ไม่จำกัดปีพร้อมเปรียบเทียบระหว่าง ACTUAL กับ BUDGET ได้อีกด้วย

          โปรแกรมบัญชี Formula สามารถทำงานได้ทั้งแบบ BATCH และแบบ ONLINE และสามารถ SETกลับไปกลับมาได้
      ตลอดเวลา หรือจะเปลี่ยนขณะทำรายการแต่ละรายการก็ได้

          โปรแกรมบัญชี Formula สามารถทำงานสองภาษาคู่กันโดยหน้าจอเป็นภาษาไทย แต่ออกรายงานเป็นภาษาอังกฤษ
      ส่งผู้บริหารชาวต่างชาติได้ทันที ง่ายเหมือนพิมพ์รายงานภาษาไทยตรงตามประกาศสรรพากร ฉบับ 63 , 89 และยังคอย
      ติดตามการเคลื่อนไหว ของประกาศฉบับใหม่ ๆ อยู่เสมอ จึงมั่นใจได้ว่าจะได้ใช้โปรแกรมที่ทันยุค ทันเหตุการณ์ ไม่ใช
      ่ต้องรอให้บริษัทแม่ที่ต่างประเทศพัฒนาอีก 3 ปี,5 ปี หรือรอตัวแทนในประเทศแก้ไข แต่รูปแบบรายงานก็ยังไม่ตรงกับ
      ประกาศของกรมสรรพากร (รูปแบบรายงานเท่านั้น ที่แก้ไขให้ส่วนแกนหลักของโปรแกรมไม่ได้แก้ตาม) เพราะเราพัฒนา
      โปรแกรมโดยคนไทยให้คนไทยได้ใช้งานได้จริง

           โปรแกรมบัญชี Formula รองรับการบันทึกรายการแบบ MANY TO MANY ซึ่งเหนือชั้นกว่าซอฟท์แวร์ที่เพิ่งจะเริ่ม
      พัฒนาให้ระบบ ONLINE กันได้เพียงแค่แบบ ONE TO MANY ที่เราทำได้มาก่อนแล้ว

           โปรแกรมบัญชี Formula บันทึกข้อมูลในลักษณะ LINK เชื่อมโยงกันอัตโนมัติ และสามารถเพิ่ม/แก้ไขรายละเอียดของ
      ฐานข้อมูลเกือบทุกชนิดได้ทันทีไม่ต้องเข้าๆ ออกๆ จากหน้าจอทำให้เกิดความ ล่าช้าและความสับสนในการบันทึกข้อมูล
      ลองนึกถึงขณะที่กำลังจะออกบิลขายซักใบ แล้วยังไม่มีรหัสสินค้า 1 รายการแล้วต้องออกไปเมนูบันทึกทะเบียนสินค้า โดย
      ยกเลิกการบันทึกบิลขายนั้นๆ ทั้งๆ ที่ใส่รายละเอียดเกือบครบแล้ว

          โปรแกรมบัญชี Formula ไม่จำเป็นต้องทำงานแบบ PULL-DOWN MENU (หรือ SCOLL BAR) ซึ่งทำให้การค้นหา
      ข้อมูลลำบากยุ่งยากและช้า เพราะต้องคอยใช้ MOUSE จิ้มไปที่ปุ่มเล็กๆ กว่าจะจิ้มให้ตรงปุ่ม แล้วยังต้องคอยกดเลื่อน
      SCROLL หาชื่อ      ูกค้าอีกฐานข้อมูลที่บันทึกอยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม เป็นฐานข้อมูลที่นิยมใช้กันแพร่หลายทั่วโลก
      มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาตลอด และสามารถหาบริการ SUPPORT ในประเทศไทยได้อย่างกว้างขวาง ไม่ใช่ว่ามาทำ
      ตลาดในประเทศไทยชั่วครั้งชั่วคราว หรือไม่ใช่ฐานข้อมูลที่เพิ่งจะเริ่มพัฒนาหรือเพิ่งเกิดขึ้น

          โปรแกรมบัญชี Formula ใช้ TOOL ที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับงานลักษณะ OLTP และพัฒนาด้วยภาษาที่ทำงาน
      อย่างรวดเร็ว ไม่ใช่ภาษาหรือ TOOL ที่เพิ่งเกิดใหม่ซึ่งอาจจะทำให้ผู้ใช้งานกลายเป็น BUG TESTER รายแรก ๆ ที่อาจ
      จะต้องเลิกใช้โปรแกรมนั้นไป เพราะมัวแต่เสียเวลาแก้ BUG หรือ TOOL นั้น ๆ ตายไปจะใช้งานหรือ พัฒนาต่อไปไม่ได้เลย

          โปรแกรมบัญชี Formula มีรูปแบบการพิมพ์ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะพิมพ์ออกจอภาพ พิมพ์ออกทาง เครื่องพิมพ์
      พิมพ์ออกไฟล์นามสกุลต่างๆและยังเป็นผู้นำในการพิมพ์ 2 MODE คือ TEXT MODE และ GRAPHIC MODE ได้ ภาย
      ในโปรแกรมเดียวซึ่งยัง ไม่มีใครตามทัน

            การพิมพ์รายงานทางจอภาพ สามารถย่อขยาย ซ่อน (HIDE) และล๊อค ROW หรือ COLUMN ได้ทำให้ดูรายงานที่มี
      ขนาดใหญ่ ซึ่งแสดงผลล้นจอภาพได้โดยสะดวก ไม่ต้องเลื่อน SCROLL ซ้ายทีขวาที ทำให้การดูรายงานสะดวกขึ้นมาก
      ในการออกแบบฟอร์มเอกสารต่างๆ สามารถใส่ รูปภาพ IMAGE หรือ LOGO ต่างๆ ลงไปได้โดยง่าย ทำให้ประหยัด
      ค่าใช้จ่ายไม่ต้องสั่งพิมพ์เอกสาร PRE-PRINT จากโรงงาน
         
          สามารถทำสำเนาแบบฟอร์มเอกสาร ที่ออกแบบไว้เรียบร้อย ไปใช้งานที่เครื่องลูกข่ายอื่นหรือ ใช้ตามสาขาต่างๆ ได้

          โปรแกรมบัญชี Formula สามารถตั้งหรือกำหนดการวิเคราะห์อายุหนี้ได้เองอย่างหลากหลาย และเปลี่ยนกลับไปกลับ
      มาได้ตลอด พร้อมทั้งออกแบบรายงานที่เข้าใจง่าย มีหลายหลายรูปแบบตามมาตรฐานที่บริษัทชั้นนำทั่วไป ใช้ในการ
      จัดทำรายงานวิเคราะห์ประจำวันมาเป็น 10 ปี

 


 กลับสู่หน้าหลัก
   เว็บไซต์ที่เป็นประโยชน์ /Useful Link  
  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่(NEC)
  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (iTAP)
  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ธ.พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SMEBANK)
  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ธ.กสิกรไทย (K SME Care )
  สมาคมสำนักงานบัญชีไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต  
  สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากร สำนักงานประกันสังคม  
       
หน้าแรก โปรแกรม โซลูชั่น บริการอื่นๆ ดาวน์โหลด | ลูกค้าเรา ติดต่อเรา
Formula / Formula Express / Forma / Winning / AdaPos / Formula Payroll / Formula HRM / DAccount / Wealth / AutoFlight / DART BI / Synergy Xoft /
ฟอร์มูล่า / ฟอร์มูล่า เอ๊กซ์เพรช / ฟอร์มา / วินนิ่ง / เอด้าโพส / ออโต้ไฟล์ท
Copyright © 2010 BlueBrain Solutions Co.,Ltd. All Rights Reserved.