Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หน้าหลัก / ติดต่อเรา / ระบบ ERP / โปรแกรมบัญชีและการเงิน / โปรแกรมบัญชีสำหรับธุรกิจก่อสร้าง BOQ / โปรแกรมขายหน้าร้าน POS /โปรแกรมขายสินค้า / โปรแกรมสั่งซื้อสินค้า / โปรแกรมฝากขาย /
โปรแกรมบริหารลูกค้า CRM / โปรแกรมบริหารงานบุคคล HRM /โปรแกรมบันทึกการลงเวลา TA / โปรแกรมบริหารสต๊ิอก&คลังสินค้า WHM/ โปรแกรมบริหารการผลิต MRP/โปรแกรมบัญชีสำหรับสำนักงานบัญชี /
โปรแกรมเงินเดือน Payroll / โปรแกรมสร้างรายงาน BI / โปรแกรมระบบงบประมาณ BC / โปรแกรม Call Center / โปรแกรมระบบพัสดุ / โปรแกรมคำนวณค่าเสื่อมสินทรัพย์ FA/ โปรแกรมเงินสดย่อย / โปรแกรมบริหารงานซ่อม /
โปรแกรมบัญชีสำหรับธุรกิจชิปปิ้ง / โปรแกรมบริหารหอพัก / อพาร์ทเม้นท์ / ดาวน์โหลดฟรี / พัฒนาระบบเฉพาะองค์กร/ บริการดูแลการใช้งานโปรแกรม / บริการอัพเกรดเวอร์ชั่นล่าสุด / บริการอบรมการใช้งาน /
บริการซ่อมข้อมูล/ตรวจสอบข้อมูล / รับออกแบบการเชื่อมโยงข้อมูล / Implement Turnkey ทั้งส่วนราชการและเอกชน /บริการให้คำปรึกษาปัญหาโปรแกรม
 โปรแกรม / Software
  โปรแกรมบัญชี
  โปรแกรมขายสินค้า
  โปรแกรมสั่งซื้อสินค้า
  โปรแกรมบริหารสต๊อก
  โปรแกรมระบบพัสดุ
  โปรแกรมสินทรัพย์
  โปรแกรมเงินสดย่อย
  โปรแกรมก่อสร้าง/โครงการ
  โปรแกรมฝากขาย
  โปรแกรมสร้างรายงาน
  โปรแกรมระบบงบประมาณ
  โปรแกรมบริหารพื้นที่เช่า
  โปรแกรมบัญชีสําหรับสํานักงานบัญชี
  โปรแกรมงานบุคคล
  โปรแกรมเงินเดือน
  โปรแกรมบันทึกเวลา
  โปรแกรมวางแผนผลิต
  โปรแกรมขายหน้าร้าน
  โปรแกรมบริหารลูกค้า
  โปรแกรม Call Center
  โปรแกรมบริหารงานซ่อม
  โปรแกรมบริหารหอพัก/อพาร์ทเม้นท์
 
 ติดต่อเรา
    นัดสาธิตโปรแกรม – Demo
      Mobile  :   087-120-0001    
  081-255-7567
      Office   :   02-374-1800 
  02-374-3400
    กรอกแบบสำรวจองค์กร
    ขอราคาเปรียบเทียบ
    สมัครเป็นผู้แนะนำ/ตัวแทน
   ร่วมงานกับเรา (Partner)
   เกี่ยวกับเรา
   แผนที่บริษัท
    ร้องเรียนการให้บริการ
 โปรแกรมบริหารพื้นที่เช่า
  
  เหมาะกับธุรกิจให้เช่าพื้นที่ โดยสามารถยุบรวมพื้นที่หรือแยกพื้นที่เช่าตามต้องการได้สามารถกำหนดราคา
เช่าแยกตามพื้นที่ได้ ทำใบแจ้งหนี้ ค่าเช่า ค่าน้ำ และอื่นๆ แยกกันได้โดยอัตโนมัติ รองรับการ Generate
ใบแจ้งหนี้ให้อัตโนมัติตามสัญญาเช่ารายเดือนหรือรายปี การบันทึกสัญญาแยก ตามลูกค้าการปรับค่าเช่าเป็นขั้นบันไดอัตโนมัติ
ตามช่วงเวลาพร้อมความสามารถอื่นๆ
   
  เป็นโปรแกรมใช้ในการบริหารธุรกิจเช่าพื้นที่ โดยสามารถยุบรวมพื้นที่ หรือแยกพื้นที่เช่าตามต้องการได้
ประกอบด้วยความสามารถต่างๆ ดังนี้
- สามารถกำหนดราคาค่าเช่าแยกตามพื้นที่ได้
- สามารถสร้างใบแจ้งหนี้ ค่าเช่า, ค่าน้ำ และอื่นๆ แยกกันได้โดยอัตโนมัติ
- รองรับการ Generate ใบแจ้งหนี้ให้อัตโนมัติตามสัญญาเช่า รายเดือน หรือรายปี
- รองรับการบันทึกสัญญาแยกตามลูกค้าได้
- สามารถนำเข้าค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าส่วนกลาง จากโปรแกรม Excel ได้
- สามารถกำหนดราคา ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า แตกต่างกันในแต่ละลูกค้าได้
- รองรับการปรับราคาค่าเช่าเป็นขั้นบันไดอัตโนมัติ ตามช่วงเวลาแยกตามลูกค้าแต่ละรายได้
- รองรับการป้องกันการนำเข้าข้อมูลซ้ำซ้อน เช่น การนำเข้า ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ฯลฯ
- สามารถตรวจสอบยอดรายการค้างชำระแยกตามลูกค้าได้
- สามารถตัดชำระสินค้าบางรายการในเอกสารใบเสร็จได้
- รองรับการบันทึก ทั้งภาษีขายและภาษีหัก ณ ที่จ่าย ราย item
- สามารถกำหนด ประเภท VAT Tax ในแต่ละสินค้า
- สามารถกำหนด อัตราภาษี แยกตามกลุ่มลูกค้าได้ เช่น กลุ่มบุคคลธรรมดา, กลุ่มนิติบุคคล กลุ่มราชการ
- รองรับการบันทึกภาษีขาย และภาษีหัก ณ ที่จ่ายได้หลายอัตรา ในเอกสารใบเดียวกัน
- รองรับการบริหารสินทรัพย์ , การคำนวนค่าเสื่อมสินทรัพย์ทางบัญชี เพื่อส่งสรรพากร
- รองรับการเก็บประวัติการซ่อมบำรุงสินทรัพย์ย้อนหลังได้ไม่จำกัดปี
- สามารถบันทึกรายละเอียดการเบิกอุปกรณ์ เพื่อซ่อมบำรุง และแจ้งหนี้การซ่อมบำรุงแยกแต่ละห้องได้
- ฯลฯ
   
 กลับสู่หน้าหลัก
   เว็บไซต์ที่เป็นประโยชน์ /Useful Link  
  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่(NEC)
  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (iTAP)
  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ธ.พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SMEBANK)
  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ธ.กสิกรไทย (K SME Care )
  สมาคมสำนักงานบัญชีไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต  
  สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากร สำนักงานประกันสังคม  
       
หน้าแรก โซลูชั่น ดาวน์โหลด ติดต่อเรา / ลูกค้าเรา
Formula / Formula Express / Forma / Winning / AdaPos / Formula Payroll / Formula HRM / DAccount / Wealth / AutoFlight / DART BI / Synergy Xoft /
ฟอร์มูล่า / ฟอร์มูล่า เอ๊กซ์เพรช / ฟอร์มา / วินนิ่ง / เอด้าโพส / ออโต้ไฟล์ท
Copyright © 2010 BlueBrain Solutions Co.,Ltd. All Rights Reserved.