Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หน้าหลัก / ติดต่อเรา / ระบบ ERP / โปรแกรมบัญชีและการเงิน / โปรแกรมบัญชีสำหรับธุรกิจก่อสร้าง BOQ / โปรแกรมขายหน้าร้าน POS /โปรแกรมขายสินค้า / โปรแกรมสั่งซื้อสินค้า / โปรแกรมฝากขาย /
โปรแกรมบริหารลูกค้า CRM / โปรแกรมบริหารงานบุคคล HRM /โปรแกรมบันทึกการลงเวลา TA / โปรแกรมบริหารสต๊ิอก&คลังสินค้า WHM/ โปรแกรมบริหารการผลิต MRP/โปรแกรมบัญชีสำหรับสำนักงานบัญชี /
โปรแกรมเงินเดือน Payroll / โปรแกรมสร้างรายงาน BI / โปรแกรมระบบงบประมาณ BC / โปรแกรม Call Center / โปรแกรมระบบพัสดุ / โปรแกรมคำนวณค่าเสื่อมสินทรัพย์ FA/ โปรแกรมเงินสดย่อย / โปรแกรมบริหารงานซ่อม /
โปรแกรมบัญชีสำหรับธุรกิจชิปปิ้ง / โปรแกรมบริหารหอพัก / อพาร์ทเม้นท์ / ดาวน์โหลดฟรี / พัฒนาระบบเฉพาะองค์กร/ บริการดูแลการใช้งานโปรแกรม / บริการอัพเกรดเวอร์ชั่นล่าสุด / บริการอบรมการใช้งาน /
บริการซ่อมข้อมูล/ตรวจสอบข้อมูล / รับออกแบบการเชื่อมโยงข้อมูล / Implement Turnkey ทั้งส่วนราชการและเอกชน /บริการให้คำปรึกษาปัญหาโปรแกรม
 ระบบ ERP ที่น่าสนใจ
   เปิดเกมรุกธุรกิจด้วยระบบ ERP
  ติดปีกธุรกิจ ให้สมบูรณ์แบบด้วย   
     ระบบ Forma ERP Solution
  วางแผนเพื่อความมุ่งมั่นสู่ความ    
     สำเร็จของ ERP Implementation
  แนวคิดสำหรับการเตรียม Business
     Process Mapping กับ ERP      
     implementation
  17 ขั้นตอนในการเลือกซอฟท์แวร์ 
     ERP
  เตรียมตัวก่อนซื้อ SOFTWARE
     ERP
  ถึงเวลาที่ผู้ผลิต ERP ทั่วโลกจะต้อง
     ปรับแนวคิดในการมองAsia     
     แล้วหรือยัง?
  The New World Order,The Next    
      ERP Standard
  International Financial    
     Reporting Standards (IFRS)    
     และผลกระทบต่อระบบบัญชีและ
     ERP
  Cloud computing กับระบบ ERP
  mForma, Mobile Solution    
     เชื่อมต่อระบบ ERP เข้าโทรศัพท์     
     มือถือ SmartPhone
  E-Payment เชื่อมระบบ ERP
 
 ติดต่อเรา
    นัดสาธิตโปรแกรม – Demo
      Mobile  :   087-120-0001     
  087-120-0003 - 8
      Office   :   02-374-1800 
      FAX      : 02-374-3400 
    กรอกแบบสำรวจองค์กร
    ขอราคาเปรียบเทียบ
    สมัครเป็นผู้แนะนำ/ตัวแทน
   ร่วมงานกับเรา (Partner)
   เกี่ยวกับเรา
   แผนที่บริษัท
 
E-payment System
ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลกำไรขององค์กรได้จริงหรือ ?

E-payment System ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลกำไรขององค์กรได้จริงหรือ ?

     รูปแบบการชำระเงินให้ได้มาด้วยสินค้าในปัจจุบัน ได้พัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง แม้ปัจจุบัน การชำระด้วยเงินสดและเช็คยังคงมี
การใช้กันอย่างแพร่หลายในภาคธุรกิจ แต่ในปัจจุบัน รูปแบบการชำระเงินกำลังถูกทดแทนด้วย “การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์” (Electronic payment) หรือ ที่เรารู้จักกันในชื่อเรียกสั้น ๆว่า “e-payment”

ซึ่งประโยชน์สำหรับภาคธุรกิจ ของการจ่ายชำระเงินด้วย e-payment มีดังนี้

E-payment ช่วยลดต้นทุนการจัดการของผู้ที่เกี่ยวข้อง

     โดยปกติเช็คหรือเงินสดมีต้นทุนในการจัดการที่สูงมาก โดยเฉพาะเงินสด ถือว่ามีค่าใช้จ่ายสูงที่สุด ตั้งแต่การเบิก การเก็บ
รักษา จนถึงการจ่ายชำระ และบันทึกรายการ รองลงมาก็เป็นการชำระด้วยเช็ค ผลการศึกษาของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย ในปี 2549 พบว่า ภาคธุรกิจ มีต้นทุนในการใช้เช็คเฉลี่ย ต่อฉบับ สูงถึง 88.6 บ. ประกอบไปด้วยค่าใบเช็ค , ค่าเวลาและเงินเดือนของพนักงาน และผู้บริหารที่เป็นผู้ลงนามบนเช็ค ในขณะที่การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-payment ที่สามารถทดแทนเช็คได้นั้น มีต้นทุนเฉลี่ยต่อรายการเพียง 28.2 บ.หรือ ต่างกันถึง รายการละ 60 บ. หากมองในภาพ
รวมของธุรกิจในประเทศ จากข้อมูลในหลายๆประเทศพบว่า e-payment ช่วยลดค่าใช้จ่ายของประเทศโดยรวมได้ไม่น้อยกว่า
1% ของ GDP ต่อปี จึงไม่แปลกใจเลยที่ทำไมรัฐบาลในหลายๆ ประเทศรวมถึงประเทศไทย ได้พยายามผลักดันให้ผู้ประกอบการ
ได้หันมาใช้การชำระแบบ e-payment เพื่อทดแทนเงินสดและเช็คมายิ่งขึ้น

E-payment ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและโอกาสในการทำธุรกิจ
     จากการที่เงินสดและเช็คเป็นธุรกรรมที่คู่ค้าต้องมาพบกัน (face to face transaction) จึงเป็นอุปสรรคสำหรับบางธุรกิจเช่น
e-commerce ในขณที่ e-payment ช่วยให้คู่ค้าที่อยู่ห่างกันสามารถชำระเงินระหว่างกันได้ ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสของการ
ทำธุรกิจระหว่างประเทศได้อีกด้วย

E-payment ช่วยเพิ่มความโปร่งใสในการจ่ายเงิน
     เงินสดถือเป็นสื่อการชำระเงินที่ไม่สามารถบ่งบอกตัวตนของผู้ใช้ได้ จึงยากแก่การตรวจสอบและควบคุม รวมถึงการใช้ใน
กิจกรรมที่ผิดกฏหมายต่างๆ เช่นการทุจริตคอร์รัปชั่น ดังที่กล่าวมาแล้ว ระบบ e-payment จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญ ที่ช่วยลด
ปัญหาต่างๆ ซึ่งเป็นการได้ประโยชน์ทั้งต่อภาคธุรกิจและภาครัฐ ในประเทศไทยมีการจัดทำ “แผนกลยุทธ์ระบบการชำระเงิน 2553“ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทย กลุ่มธนาคารพาณิชย์ หน่วยงานภาครัฐและธุรกิจที่ใช้บริการชำระ
เงิน โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อผลักดันให้มีการใช้ e-payments ในประเทศมากยิ่งขึ้น

     สำหรับภาคธุรกิจนั้น ควรมีการหาข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการของธนาคารพาณิชย์ รวมถึงค่าธรรมเนียมและเงื่อนไขการ
ให้บริการต่าง ๆ ยิ่งกว่านั้น การหาข้อมูลจากหลายธนาคารเปรียบเทียบกัน ก็จะทำให้สามารถเลือกใช้บริการที่ช่วยลดต้นทุน
และเพิ่มศักยภาพในการทำธุรกิจ ได้มาก

     บริษัท พลัสมาอินโฟร์เทค จำกัด ผู้นำในการวางระบบ ERP ในองค์กร โดยใช้ ระบบ ERP ที่มีชื่อเสียงของคนไทย คือ Formula ERP และ Forma ERP มองว่า สำหรับการนำ ระบบ e-payment มาใช้ในภาคธุรกิจนั้น ในทางปฏิบัติแล้ว ระบบ
e-payment ที่ดี ควรจะสามารถเชื่อมต่อกับระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) ที่ใช้งานในองค์กรอย่างสมบูรณ์ เพื่อป้องกันความผิดพลาดและลดปัญหาการคีย์เอกสารซ้ำซ้อน

     บริษัท พลัสมาฯ จึงมีการนำเสนอระบบ e-payment เป็นทางเลือกให้กับลูกค้าที่ใช้งานระบบ ERP เดิมหรือมีความต้องการ
จะวางระบบ ERP ใหม่ในองค์กร โดยระบบ e-payment นี้ สามารถเชื่อมต่อกับระบบ Formula หรือ Forma ERP ได้อย่าง
สมบูรณ์ โดยระบบ e-payment นี้เป็นระบบที่ได้รับการพัฒนาโดยทีมงานโปรแกรมเมอร์ของกลุ่มบริษัทคริสตอลซอฟแวร์กรุ๊ป ซึ่งเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ Formula และ Forma ERP โดยตรง ทำให้ ระบบ e-payment นี้มีความยืดหยุ่น สามารถที่จะ Customize ตามรูปแบบไฟล์ของแต่ละธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย ได้เกือบทุกธนาคาร และใช้เวลาในการพัฒนา
และติดตั้งไม่นาน

     ระบบ e-payment จึงเป็นอีก Solution หนึ่งที่ทางบริษัท พลัสมาฯ ได้ให้บริการ ควบคู่ไปกับการวางระบบ ERP ในองค์กร เพื่อเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยลดต้นทุนและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของ องค์กรได้ในภาวะปัจจุบัน

(ขอขอบคุณ บทความอ้างอิง: คอลัมภ์แจงสี่เบี้ย โดย ณัฐวุฒิ อติรัตน์ หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 6 เมษายน 53)

 กลับสู่หน้าหลัก
   เว็บไซต์ที่เป็นประโยชน์ /Useful Link  
  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่(NEC)
  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (iTAP)
  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ธ.พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SMEBANK)
  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ธ.กสิกรไทย (K SME Care )
  สมาคมสำนักงานบัญชีไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต  
  สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากร สำนักงานประกันสังคม  
       
หน้าแรก โปรแกรม โซลูชั่น บริการอื่นๆ ดาวน์โหลด | ลูกค้าเรา ติดต่อเรา
Formula / Formula Express / Forma / Winning / AdaPos / Formula Payroll / Formula HRM / DAccount / Wealth / AutoFlight / DART BI / Synergy Xoft /
ฟอร์มูล่า / ฟอร์มูล่า เอ๊กซ์เพรช / ฟอร์มา / วินนิ่ง / เอด้าโพส / ออโต้ไฟล์ท
Copyright © 2010 BlueBrain Solutions Co.,Ltd. All Rights Reserved.