Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หน้าหลัก / ติดต่อเรา / ระบบ ERP / โปรแกรมบัญชีและการเงิน / โปรแกรมบัญชีสำหรับธุรกิจก่อสร้าง BOQ / โปรแกรมขายหน้าร้าน POS /โปรแกรมขายสินค้า / โปรแกรมสั่งซื้อสินค้า / โปรแกรมฝากขาย /
โปรแกรมบริหารลูกค้า CRM / โปรแกรมบริหารงานบุคคล HRM /โปรแกรมบันทึกการลงเวลา TA / โปรแกรมบริหารสต๊ิอก&คลังสินค้า WHM/ โปรแกรมบริหารการผลิต MRP/โปรแกรมบัญชีสำหรับสำนักงานบัญชี /
โปรแกรมเงินเดือน Payroll / โปรแกรมสร้างรายงาน BI / โปรแกรมระบบงบประมาณ BC / โปรแกรม Call Center / โปรแกรมระบบพัสดุ / โปรแกรมคำนวณค่าเสื่อมสินทรัพย์ FA/ โปรแกรมเงินสดย่อย / โปรแกรมบริหารงานซ่อม /
โปรแกรมบัญชีสำหรับธุรกิจชิปปิ้ง / โปรแกรมบริหารหอพัก / อพาร์ทเม้นท์ / ดาวน์โหลดฟรี / พัฒนาระบบเฉพาะองค์กร/ บริการดูแลการใช้งานโปรแกรม / บริการอัพเกรดเวอร์ชั่นล่าสุด / บริการอบรมการใช้งาน /
บริการซ่อมข้อมูล/ตรวจสอบข้อมูล / รับออกแบบการเชื่อมโยงข้อมูล / Implement Turnkey ทั้งส่วนราชการและเอกชน /บริการให้คำปรึกษาปัญหาโปรแกรม
 ระบบ ERP ที่น่าสนใจ
   เปิดเกมรุกธุรกิจด้วยระบบ ERP
  ติดปีกธุรกิจ ให้สมบูรณ์แบบด้วย   
     ระบบ Forma ERP Solution
  วางแผนเพื่อความมุ่งมั่นสู่ความ    
     สำเร็จของ ERP Implementation
  แนวคิดสำหรับการเตรียม Business
     Process Mapping กับ ERP      
     implementation
  17 ขั้นตอนในการเลือกซอฟท์แวร์ 
     ERP
  เตรียมตัวก่อนซื้อ SOFTWARE
     ERP
  ถึงเวลาที่ผู้ผลิต ERP ทั่วโลกจะต้อง
     ปรับแนวคิดในการมองAsia     
     แล้วหรือยัง?
  The New World Order,The Next    
      ERP Standard
  International Financial    
     Reporting Standards (IFRS)    
     และผลกระทบต่อระบบบัญชีและ
     ERP
  Cloud computing กับระบบ ERP
  mForma, Mobile Solution    
     เชื่อมต่อระบบ ERP เข้าโทรศัพท์     
     มือถือ SmartPhone
  E-Payment เชื่อมระบบ ERP
 
 ติดต่อเรา
    นัดสาธิตโปรแกรม – Demo
      Mobile  :   087-120-0001     
  087-120-0003 - 8
      Office   :   02-374-1800 
      FAX      : 02-374-3400 
    กรอกแบบสำรวจองค์กร
    ขอราคาเปรียบเทียบ
    สมัครเป็นผู้แนะนำ/ตัวแทน
   ร่วมงานกับเรา (Partner)
   เกี่ยวกับเรา
   แผนที่บริษัท
 
mForma, Mobile Solution เชื่อมต่อระบบ ERP
เข้าโทรศัพท์มือถือ SmartPhone


mForma
เป็น Mobile Solution
     ทางด้าน WAP / SMS Application Service ที่จะทำหน้าที่ในการเชื่อมต่อระบบฐานข้อมูลในธุรกิจ ERP ไปสู่โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์ประเภท PDA หรือ Pocket PC ทำให้คุณสามารถทำรายการธุรกิจที่สำคัญจากสถานที่นอกบริษัทได้ เช่น การเช็คยอด
สินค้าคงคลัง การเช็คเครดิตข้อมูลประวัติลูกค้า และอื่น ๆเพื่อให้คุณสามารถปิดการขาย หรือตอบสนองการบริการได้อย่าง
ถูกต้องในเวลาอันรวดเร็วด้วย Mobile Service ที่จะสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานภายในองค์กร

mForma Standard Feature
Sale Order System, Van Sale Solution โปรแกรมขายหน่วยรถ, โปรแกรมหน่วยรถ

ประโยชน์

- สามารถดูรายงานสรุปรายการเคลื่อนไหว , รายงานวิเคราะห์ได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยไม่ต้องเข้าบริษัท
- ผู้บริหารสามารถทราบข้อมูล เพื่อใช้ในการตัดสินใจ ได้ทันท่วงทีโดยไม่ต้องโทรศัพท์สอบถาม หรือเข้ามายังบริษัท
- พนักงานขายสามารถตรวจสอบจำนวนสินค้าคงเหลือในรถได้ทันที
- หมดกังวลเรื่องของมีไม่พอขาย เพราะสามารถโอนสินค้าขึ้นรถระหว่างทางได้ ทุกเวลา
- พนักงานขายสามารถตรวจสอบสถานะ วงเงินเคดิต หรือยอดค้างชำระ ของลูกค้าได้ ทุกที่ ทุกเวลา ก่อนตัดสินใจออกเอกสาร
- พนักงานขายสามารถส่งรายการขาย เข้าบริษัทได้ทันที่ ทุกที่ทุกเวลา
- บริษัทสามารถทราบยอดขายได้ทันที โดยไม่ต้องรอพนักงานขายกลับเข้ามายังบริษัท หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์
- ผู้บริหารสามารถอนุมัติเอกสารได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยไม่ต้องเข้าบริษัท
- ผู้บริหารสามารถทราบรายละเอียดเบื้องต้นก่อนอนุมัติโดยไม่ต้องสอบถามกับพนักงานในบริษัท

การบันทึกข้อมูล
- ระบบ Login ใช้ User เดียวกับระบบ ใช้ฐานข้อมูลร่วมกับระบบ Forma , Formula โดยโอนเข้า Pocket PC ดูตาม Login และปรับปรุงเพิ่มเติมในภายหลังได้
- ระบบโอนสินค้าขึ้นรถปกติ และโอนขึ้นสินค้าขึ้นรถระหว่างทาง
- สามารถนำฐานข้อมูลจากระบบ Forma, Formula เข้ามาเก็บใน Pocket PC
- การบันทึกใบสั่งขาย สามารถ เลือกคลัง เลือกสาขา เลือกเล่มเอกสาร ได้ ( โดยขึ้นอยู่ลักษณะงานของลูกค้า )
- ราคา ส่วนลด และของแถม ใช้ตามนโยบายราคาและส่วนลดในระบบ Forma , Formula ซึ่งผูกกับฐานข้อมูลลูกค้า
- รองรับการขายทั้งหน่วยขาย และหน่วยคุมสต๊อค(Option)
- รองรับการบันทึกรายการสินค้าด้วยบาร์โค๊ด
- ฐานข้อมูลที่ใช้บันทึกใบสั่งขาย สามารถค้นได้รวดเร็ว โดยค้นได้ทั้งรหัส และชื่อ
- หลังบันทึกเอกสารสามารถส่งข้อมูลเข้าระบบ Forma , Formula ได้ทันทีหรือ ส่งในภายหลังก็ได้
- ฐานข้อมูลลูกค้า นำเข้าเฉพาะพนักงานขายที่ Login เข้าระบบเท่านั้น
- สามารถตรวจสอบรายการสินค้าของ Sale Order ใน Pocket PC กับในระบบ Forma ว่ามีจำนวนรายการเท่ากันหรือไม่
- สามารถตรวจสอบสถานะเอกสาร Sale Order ได้ เช่น อนุมัติหรือยัง ส่งของครบแล้วหรือยัง
- ตรวจสอบยอดสินค้าคงคลัง โดยแสดงข้อมูลเป็นตารางแยกตามคลัง

การพิมพ์เอกสาร
- พิมพ์ ใบสั่งขาย โดยใช้แบบฟอร์มที่สร้างจากระบบ Formula ได้ทั้ง Online และ Offline Mode จากเครื่องพิมพ์บนรถได้ทันที
- พิมพ์รายงานตรวจสอบการเคลื่อนไหวของสินค้าในรถ จากเครื่องพิมพ์บนรถได้ทันที
- พิมพ์รายงานสรุป จำนวนสินค้า มูลค่าสินค้า จากการขายประจำวัน จากเครื่องพิมพ์บนรถได้ทันที
- พิมพ์รายงานสรุปรายรับประจำวัน จากเครื่องพิมพ์บนรถได้ทันที
- พิมพ์รายงานจำนวนสินค้าคงเหลือ จากเครื่องพิมพ์บนรถได้ทันที

การตรวจสอบ
- สามารถตรวจสอบ รายการสินค้าของใบสั่งขาย ใน Pocket PC กับในระบบ Forma Formula ว่ามีจำนวนรายการเท่ากันหรือไม่
- ตรวจสอบ ยอดสินค้าคงคลัง โดยแสดงข้อมูลเป็นตาราง แยกตามคลัง (สินค้าคงคลังในรถ)
- ตรวจสอบ ยอดหนี้ Online โดยแสดงข้อมูลสรุป หรือเป็นตาราง รายการ Invoice ค้างชำระ

Executive Report
1. ข้อมูลสรุปยอดรายการเคลื่อนไหว (Movment )
- รายการซื้อ , รายการขาย , ธนาคาร , เช็ค แสดงข้อมูลเป็นแบบ ตาราง
- โดยสามารถดูข้อมูลได้ 3 แบบ คือ ยอด ณ วันที่ , ยอดระหว่างวันที่ และ ยอดประจำปี

2. รายงานวิเคราะห์ 6 รายงาน ( Analysis )
- แสดงข้อมูลเป็นแบบตาราง
- แสดงข้อมูลเป็นแบบกราฟ
- สามารถส่งข้อมูล ทาง SMS ให้กับ PDA ของผู้บริหารระดับสูงได้ โดยผู้บริหารระดับสูงสามารถดูข้อมูลได้ โดยไม่ต้องเลือก option ใดๆ (ต้องใช้ โปรแกรม SMS Report ในการเปิดดูรายงาน)

ระบบความช่วยเหลือ
- การใช้งานและเข้าสู่เมนูต่างๆ งาน สะดวก และรวดเร็ว มีให้เลือกทั้งแบบ Pull down menu และ Icon
- มี Help อธิบายทำงานของเมนูต่างๆ
- มี Option เพื่อกำหนดการใช้งาน เพื่อเพิ่มความสะดวกในการบันทึกข้อมูล

การเก็บข้อมูล
- สามารถเก็บข้อมูลได้ทั้งในตัวเครื่อง และ Flash Disk

การเชื่อมต่อ
- ระบบ Login ใช้ User เดียวกันกับระบบ Formula และต้องเป็นพนักงานขายเท่านั้น
- สามารถทำงานได้ทั้ง Online และ Offline mode
- เชื่อมต่อกับระบบ Forma , Formula ผ่านระบบ GPRS , Wireless Lan

Approve System
- ระบบ Login ใช้ User เดียวกับระบบ Forma, Formula
- Approve/Un Approve Sale Order (ใช้สิทธิ์ตามระบบ Forma, Formula)
- ตรวจสอบรายการสินค้าก่อน Approve / Un Approve ได้
- เมื่อ Approve / Un Approve แล้วสามารถส่ง SMS ให้กับ Sale เพื่อรับรู้การเคลื่อนไหวได้

System Requirement
- Pocket PC (Microsoft Windows Mobile 2003,5,6)
- Handheld (Microsoft Windows Mobile 2003,5,6) กรณีที่เป็นหน่วยขายตามรถ
- Printer Bluetooth (หากต้องการ Print Tax Invoice)

Web Server
- Web Service (IIS) ใช้สำหรับเชื่อมต่อระหว่าง Pocket PC กับ Forma, Formula Database
- OS Windows 2000 Server, Windows 2003 Server
- DotNet Framework 2.0
- Static Internet (Fix IP)

Monitor
ใช้สำหรับตรวจสอบรายการที่ส่งเข้าระบบ Forma, Formula Database
- OS Windows XP Service Pack , Vista
- DotNet Framework 2.0

Database
- ทำงานร่วมกับโปรแกรมรุ่น Database ทุกตัว

 กลับสู่หน้าหลัก
   เว็บไซต์ที่เป็นประโยชน์ /Useful Link  
  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่(NEC)
  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (iTAP)
  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ธ.พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SMEBANK)
  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ธ.กสิกรไทย (K SME Care )
  สมาคมสำนักงานบัญชีไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต  
  สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากร สำนักงานประกันสังคม  
       
หน้าแรก โปรแกรม โซลูชั่น บริการอื่นๆ ดาวน์โหลด | ลูกค้าเรา ติดต่อเรา
Formula / Formula Express / Forma / Winning / AdaPos / Formula Payroll / Formula HRM / DAccount / Wealth / AutoFlight / DART BI / Synergy Xoft /
ฟอร์มูล่า / ฟอร์มูล่า เอ๊กซ์เพรช / ฟอร์มา / วินนิ่ง / เอด้าโพส / ออโต้ไฟล์ท
Copyright © 2010 BlueBrain Solutions Co.,Ltd. All Rights Reserved.