Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หน้าหลัก / ติดต่อเรา / ระบบ ERP / โปรแกรมบัญชีและการเงิน / โปรแกรมบัญชีสำหรับธุรกิจก่อสร้าง BOQ / โปรแกรมขายหน้าร้าน POS /โปรแกรมขายสินค้า / โปรแกรมสั่งซื้อสินค้า / โปรแกรมฝากขาย /
โปรแกรมบริหารลูกค้า CRM / โปรแกรมบริหารงานบุคคล HRM /โปรแกรมบันทึกการลงเวลา TA / โปรแกรมบริหารสต๊ิอก&คลังสินค้า WHM/ โปรแกรมบริหารการผลิต MRP/โปรแกรมบัญชีสำหรับสำนักงานบัญชี /
โปรแกรมเงินเดือน Payroll / โปรแกรมสร้างรายงาน BI / โปรแกรมระบบงบประมาณ BC / โปรแกรม Call Center / โปรแกรมระบบพัสดุ / โปรแกรมคำนวณค่าเสื่อมสินทรัพย์ FA/ โปรแกรมเงินสดย่อย / โปรแกรมบริหารงานซ่อม /
โปรแกรมบัญชีสำหรับธุรกิจชิปปิ้ง / โปรแกรมบริหารหอพัก / อพาร์ทเม้นท์ / ดาวน์โหลดฟรี / พัฒนาระบบเฉพาะองค์กร/ บริการดูแลการใช้งานโปรแกรม / บริการอัพเกรดเวอร์ชั่นล่าสุด / บริการอบรมการใช้งาน /
บริการซ่อมข้อมูล/ตรวจสอบข้อมูล / รับออกแบบการเชื่อมโยงข้อมูล / Implement Turnkey ทั้งส่วนราชการและเอกชน /บริการให้คำปรึกษาปัญหาโปรแกรม
 ระบบ ERP ที่น่าสนใจ
   เปิดเกมรุกธุรกิจด้วยระบบ ERP
  ติดปีกธุรกิจ ให้สมบูรณ์แบบด้วย   
     ระบบ Forma ERP Solution
  วางแผนเพื่อความมุ่งมั่นสู่ความ    
     สำเร็จของ ERP Implementation
  แนวคิดสำหรับการเตรียม Business
     Process Mapping กับ ERP      
     implementation
  17 ขั้นตอนในการเลือกซอฟท์แวร์ 
     ERP
  เตรียมตัวก่อนซื้อ SOFTWARE
     ERP
  ถึงเวลาที่ผู้ผลิต ERP ทั่วโลกจะต้อง
     ปรับแนวคิดในการมองAsia     
     แล้วหรือยัง?
  The New World Order,The Next    
      ERP Standard
  International Financial    
     Reporting Standards (IFRS)    
     และผลกระทบต่อระบบบัญชีและ
     ERP
  Cloud computing กับระบบ ERP
  mForma, Mobile Solution    
     เชื่อมต่อระบบ ERP เข้าโทรศัพท์     
     มือถือ SmartPhone
  E-Payment เชื่อมระบบ ERP
 
 ติดต่อเรา
    นัดสาธิตโปรแกรม – Demo
      Mobile  :   087-120-0001     
  087-120-0003 - 8
      Office   :   02-374-1800 
      FAX      : 02-374-3400 
    กรอกแบบสำรวจองค์กร
    ขอราคาเปรียบเทียบ
    สมัครเป็นผู้แนะนำ/ตัวแทน
   ร่วมงานกับเรา (Partner)
   เกี่ยวกับเรา
   แผนที่บริษัท
 
Cloud computing กับระบบ ERP


ที่มา : การวางแผนทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning)
ผู้แต่ง : สมควร วานิชสัมพันธ์การนำ Cloud computing มาใช้ในระบบบัญชี


    รูปแบบการประมวลผลแบบ Cloud computing ได้ถูกนำมาใช้ในโปรแกรม ERP ระดับโลกหลายตัว ยกตัวอย่างการทำบัญชีออนไลน์ผ่าน Cloud computing ซึ่งช่วยให้ระบบงานส่วนหน้าแบบ Mobile สามารถทำงาน
ระบบใหญ่ๆโดยใช้อุปกรณ์ขนาดเล็กได้อย่างคล่องตัว และสามารถฝากการประมวลผลขนาดใหญ่ไว้บน Cloud server ได้อย่าง
สะดวก พร้อมกับการเชื่อมต่อระหว่างสำนักงานใหญ่และสำนักบัญชีซึ่งอยู่ที่แห่งไหนก็ ได้ด้วยการเชื่อมต่อ ADSL ราคาประหยัด หรือผ่านเครือข่ายสาธารณะอย่าง 3G ได้โดยทันที โดยสามารถเชื่อมต่อระบบที่หลากหลายที่สุด ไม่ว่าจะเป็น Desktop application, Web application และระบบ Legacy ทุกประเภท นอกจากนี้ ยังสามารถเชื่อมระบบกับผู้ให้บริการระดับโลก
ทุกรายที่เปิดช่องทางการประมวล ผลร่วมกันได้ด้วย เช่นการเชื่อมระบบสั่งซื้อหนังสือกับ Amazon หรือเชื่อมกับระบบ e-mail
กับ gMail เป็นต้น


                            
ภาพแสดงความสามารถในการรองรับการให้บริการที่หลากหลายของ cloud computing


Cloud computing
     เป็นการประยุกต์หลักการของ SOA โดยมีแนวคิดที่จะนำเอาระบบ hardware software และ ทรัพยากรทั้งหมด ไปไว้อยู่บนเครือข่าย internet โดยไม่ต้องลงมาสู่แผ่นดินจนกว่าผู้ใช้จะเรียกใช้ มีผู้ใช้นิยามของ cloud computing ที่แตกต่างกันไป ตามมุมมองจากหลากหลายอาชีพ แต่โดยรวมแล้ว Cloud computing จะเป็นการรวมทรัพยากรต่างๆให้เป็น infrastructure และอยู่บนเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็น internet หรือ intranet ก็ตาม เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเรียกใช้ได้ทุกที่ทุกเวลา นิยามนี้จะดูคล้าย grid computing แต่แตกต่างกันตรงที่ grid computing จะเน้นไปที่การ pool ทรัพยากร ใช้ขั้นของวิศวกรรม แต่ไม่เน้นการจัดการด้านการกระจายทรัพยากร จึงไม่เป็นลักษณะของธุรกิจได้
Cloud computing
     สามารถแบ่งได้ 3 ระดับคือ infrastructure, platform, application เมื่อนำแนวคิด SaaS มาผนวกกับรูปแบบของ Cloud computing โดยการทำให้ infrastructure, platform และ application กลายเป็น service และเรียกว่า Infrastructure-as-a-services (IaaS), Platform-as-a-services (PaaS) และ application-software-as-a-services (SaaS) โดยผู้ใช้สามารถที่จะเข้าถึงบริการต่างๆในระดับต่างๆตามสิทธิที่ได้รับจากระบบ


ภาพแสดงการให้บริการในหลายระดับ
ที่มา : A Tour of the Clouds; Jorge Garc?a - June 22, 2010 ; http://www.technologyevaluation.com/research/articles/a-tour-of-the-clouds-21076/


     นักเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่เชื่อว่า ต่อไปแกนกลางของระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมดจะอยู่บน cloud ในกรณีของ ERP ก็มีแนวโน้มที่ ERP จะอยู่ในรูปของ PaaS โดยเป็น back bone และโครงสร้างหลักขององค์กรในการดำเนินธุรกรรม โดยทำงานร่วมกับ application ส่วนอื่นๆที่เป็นแบบ industry-specific ตั้งแต่อยู่บน cloud ผู้ใช้ ERP จะสามารถเรียกใช้ search engine ได้ สามารถเอาระบบสั่งซื้อสินค้าของ Amazon มาฝังไว้ในโปรแกรม ERP ได้ นำเอา GMail มาประกอบใน ERP ได้ โดยการเชื่อมโยงกันระดับ server บน internet โดยผู้ใช้ไม่ต้องติดตั้งระบบใดๆที่สำนักงาน แต่อาจจะต้องติดตั้งโปรแกรม client ที่ทำการสื่อสารกับ service provider หรืออาจจะทำงานผ่าน web browser ทั้งระบบเลยก็ได้ภาพแสดงผู้ให้บริการ Cloud computing เชิงพาณิชย์
ที่มา : http://en.wikipedia.org/wiki/Cloud_computing

 กลับสู่หน้าหลัก
   เว็บไซต์ที่เป็นประโยชน์ /Useful Link  
  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่(NEC)
  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (iTAP)
  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ธ.พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SMEBANK)
  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ธ.กสิกรไทย (K SME Care )
  สมาคมสำนักงานบัญชีไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต  
  สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากร สำนักงานประกันสังคม  
       
หน้าแรก โปรแกรม โซลูชั่น บริการอื่นๆ ดาวน์โหลด | ลูกค้าเรา ติดต่อเรา
Formula / Formula Express / Forma / Winning / AdaPos / Formula Payroll / Formula HRM / DAccount / Wealth / AutoFlight / DART BI / Synergy Xoft /
ฟอร์มูล่า / ฟอร์มูล่า เอ๊กซ์เพรช / ฟอร์มา / วินนิ่ง / เอด้าโพส / ออโต้ไฟล์ท
Copyright © 2010 BlueBrain Solutions Co.,Ltd. All Rights Reserved.