Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หน้าหลัก / ติดต่อเรา / ระบบ ERP / โปรแกรมบัญชีและการเงิน / โปรแกรมบัญชีสำหรับธุรกิจก่อสร้าง BOQ / โปรแกรมขายหน้าร้าน POS /โปรแกรมขายสินค้า / โปรแกรมสั่งซื้อสินค้า / โปรแกรมฝากขาย /
โปรแกรมบริหารลูกค้า CRM / โปรแกรมบริหารงานบุคคล HRM /โปรแกรมบันทึกการลงเวลา TA / โปรแกรมบริหารสต๊ิอก&คลังสินค้า WHM/ โปรแกรมบริหารการผลิต MRP/โปรแกรมบัญชีสำหรับสำนักงานบัญชี /
โปรแกรมเงินเดือน Payroll / โปรแกรมสร้างรายงาน BI / โปรแกรมระบบงบประมาณ BC / โปรแกรม Call Center / โปรแกรมระบบพัสดุ / โปรแกรมคำนวณค่าเสื่อมสินทรัพย์ FA/ โปรแกรมเงินสดย่อย / โปรแกรมบริหารงานซ่อม /
โปรแกรมบัญชีสำหรับธุรกิจชิปปิ้ง / โปรแกรมบริหารหอพัก / อพาร์ทเม้นท์ / ดาวน์โหลดฟรี / พัฒนาระบบเฉพาะองค์กร/ บริการดูแลการใช้งานโปรแกรม / บริการอัพเกรดเวอร์ชั่นล่าสุด / บริการอบรมการใช้งาน /
บริการซ่อมข้อมูล/ตรวจสอบข้อมูล / รับออกแบบการเชื่อมโยงข้อมูล / Implement Turnkey ทั้งส่วนราชการและเอกชน /บริการให้คำปรึกษาปัญหาโปรแกรม
 ระบบ ERP ที่น่าสนใจ
   เปิดเกมรุกธุรกิจด้วยระบบ ERP
  ติดปีกธุรกิจ ให้สมบูรณ์แบบด้วย   
     ระบบ Forma ERP Solution
  วางแผนเพื่อความมุ่งมั่นสู่ความ    
     สำเร็จของ ERP Implementation
  แนวคิดสำหรับการเตรียม Business
     Process Mapping กับ ERP      
     implementation
  17 ขั้นตอนในการเลือกซอฟท์แวร์ 
     ERP
  เตรียมตัวก่อนซื้อ SOFTWARE
     ERP
  ถึงเวลาที่ผู้ผลิต ERP ทั่วโลกจะต้อง
     ปรับแนวคิดในการมองAsia     
     แล้วหรือยัง?
  The New World Order,The Next    
      ERP Standard
  International Financial    
     Reporting Standards (IFRS)    
     และผลกระทบต่อระบบบัญชีและ
     ERP
  Cloud computing กับระบบ ERP
  mForma, Mobile Solution    
     เชื่อมต่อระบบ ERP เข้าโทรศัพท์     
     มือถือ SmartPhone
  E-Payment เชื่อมระบบ ERP
 
 ติดต่อเรา
    นัดสาธิตโปรแกรม – Demo
      Mobile  :   087-120-0001     
  087-120-0003 - 8
      Office   :   02-374-1800 
      FAX      : 02-374-3400 
    กรอกแบบสำรวจองค์กร
    ขอราคาเปรียบเทียบ
    สมัครเป็นผู้แนะนำ/ตัวแทน
   ร่วมงานกับเรา (Partner)
   เกี่ยวกับเรา
   แผนที่บริษัท
 
International Financial Reporting Standards (IFRS)
และผลกระทบต่อระบบบัญชีและ ERP

International Financial Reporting Standards (IFRS) และผลกระทบต่อระบบบัญชีและ ERP
     IFRS เป็นมาตรฐานใหม่ที่ เป็นที่ ยอมรับทั่วโลกมากกว่า 120 ประเทศ ซี่งออกมาเพื่อทดแทน Generally Accepted Accounting Principles หรือ GAAP ซึ่งเป็นหลักการบัญชีที่ยอมรับทั่วโลกมาเป็นเวลายาวนาน และใช้เป็นหลักการที่สร้างมาตร
ฐานทางการ เอกสารทางการบัญชี เพื่อเป็นหลักประกันว่าผู้ตรวจสอบจะสามารถตรวจสอบมาตรฐาน ทางการปฏิบัติทางการบัญชี เป็นหลักการที่ สร้างความเที่ยงตรงของการทำบัญชีของบริษัทต่างๆให้เป็นมาตรฐานเดียวกันตลอด ทั้งอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นหลัก
การที่นักบัญชี ของไทยทั้งหมดก็ใช้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติมายาวนานเช่นกัน

     ซึ่ง IFRS นี้ จะสงผลกระทบต่อมาตรฐานขั้นต่ำที่ บริษัทจะต้องใช้ในการรับรู ้ การชี้วัด และจะต้องแนบกับ financial statements ของบริษัท การนำ IFRS มาทดแทน GAAP นั้นเท่ากับว่าบริษัททุกๆบริษัท จะต้องปรับแก้การรายงานงบการเงิน
ของบริษัทต่อสาธารณะเสรีใหม่ จึงจะเป็นที่ ยอมรับของสาธารณะ ได ้ แก่ตลาดหลักทรัพย์ ประชาชนทั่วไป รวมไปถึงภาครัฐ
ด้วยเช่นกัน

ทั่วโลกให้ ความสำคัญต่อ IFRS อย่างไร
     ทั่วโลกให้ ความสำคัญต่อมาตรฐานใหม่นี้ โดยจะเห็นได้ ว่า US Securities and Exchange Commission (SEC) ได้
ประกาศเมื่อ วันที่ 25 สิงหาคม 2008 นี้ ว่าจะนำ IFRS มาใช้แทน GAAP และจะดำเนินไปสู่การใช้IFRS เต็มรูปแบบภายใน
ปี 2016 ส่วน Canada คาดว่าจะเป็น completely IFRS-compliant ภายในปี 2011 นี้ รวมทั้ง ประเทศต่างๆ ทั้งยุโรปและ
เอเชียมากกว่า 120 ประเทศ ก็ขานรับที่ จะนำ IFRS มาใช้ แทน GAAP

IFRS แตกต่างจาก GAAP เพียงใด
     IFRS financial statements are significantly more complex than GAAP financial statements. Some (particularly those who earn their livelihood based on GAAP expertise) argue that this complexity threatens to undermine the utility of IFRS financial statements. Indeed, there is a real danger that the preparation of IFRS financial reports will become a technical compliance exercise rather than a mechanism for communicating actual organizational performance (to say nothing of financial position).

IFRS กระทบต่อ ERP อย่างไร
     Because the transition to IFRS is so substantial, I decided to list my top 10 most important accounting-related business issues that are impacted by the transition from GAAP to IFRS. These are some of the ways in which IFRS will impact your ERP system.

Business issue GAAP IFRS Crystal FORMULA Others
Key performance indicators / business intelligence logic (dashboard or management reports) Accounting KPIs exist to evaluate accounting, accounts payable, accounts receivable, cash management, fixed assets, inventory, and more. These KPIs reflect GAAP standards. Some KPIs must be modified to conform to IFRS standards. This is necessary because of the differences in accounting rules, write-offs, and asset tracking, as well as preparations for financial statements. Yes. Business intelligent (BI) is available. some
Chart of accounts
Parent company chart can be different from subsidiary and does not necessarily conform to structure for parent company. The subsidiaries’ charts and processing must conform to parent company. Yes. สามารถ config ให้ บริษัทในเครือใช้ผัง บัญชีร่วมกันหรือ แยกกันได ้ some
Finance and operating leases (a finance lease is a lease that transfers most of the risks and rewards incidental to ownership of an asset; operating leases are any other leases) GAAP rules are applied to the legal form of the lease, such as lease’s term. IFRS rules are applied to the execution of the lease as well as to their legal form. Yes. รองรับการทำ amortized ทุกแบบ some
Inventories Last-in-first-out(LIFO) valuation permitted.
LIFO valuation not permitted.

Yes. ERP ของ CSG เป็นราย เดียว ที่ รองรับการตี ราคาสินค้าทุกแบบอย่าง ละเอียด ไม่จำกัดงวด ไม่จำกัดปี จึงได้ ต้นทุนสนค้าที่ถูกต้อง ที่สุด

ทั้ง FIFO, Weighted moving average, Specified, Standard cost ลงลึกถึงระดับ LOT, serial number
None ไม่สามารถ เก็บอย่าง ละเอียด และ ต้องทำการ เฉลี่ย ต้นทุน ทำ ให้ ต้นทุน ผิดพลาด ได ้
Financial history record-keeping No requirements. Must be kept a minimum of two years.

Yes.

รายเดียว ที่ รองรับการ เก็บข้อมูลไม่จำกัดปี
None ไม่สามารถ เก็บข้อมูล เกิน 2 ปี

 กลับสู่หน้าหลัก
   เว็บไซต์ที่เป็นประโยชน์ /Useful Link  
  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่(NEC)
  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (iTAP)
  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ธ.พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SMEBANK)
  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ธ.กสิกรไทย (K SME Care )
  สมาคมสำนักงานบัญชีไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต  
  สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากร สำนักงานประกันสังคม  
       
หน้าแรก โปรแกรม โซลูชั่น บริการอื่นๆ ดาวน์โหลด | ลูกค้าเรา ติดต่อเรา
Formula / Formula Express / Forma / Winning / AdaPos / Formula Payroll / Formula HRM / DAccount / Wealth / AutoFlight / DART BI / Synergy Xoft /
ฟอร์มูล่า / ฟอร์มูล่า เอ๊กซ์เพรช / ฟอร์มา / วินนิ่ง / เอด้าโพส / ออโต้ไฟล์ท
Copyright © 2010 BlueBrain Solutions Co.,Ltd. All Rights Reserved.