Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หน้าหลัก / ติดต่อเรา / ระบบ ERP / โปรแกรมบัญชีและการเงิน / โปรแกรมบัญชีสำหรับธุรกิจก่อสร้าง BOQ / โปรแกรมขายหน้าร้าน POS /โปรแกรมขายสินค้า / โปรแกรมสั่งซื้อสินค้า / โปรแกรมฝากขาย /
โปรแกรมบริหารลูกค้า CRM / โปรแกรมบริหารงานบุคคล HRM /โปรแกรมบันทึกการลงเวลา TA / โปรแกรมบริหารสต๊ิอก&คลังสินค้า WHM/ โปรแกรมบริหารการผลิต MRP/โปรแกรมบัญชีสำหรับสำนักงานบัญชี /
โปรแกรมเงินเดือน Payroll / โปรแกรมสร้างรายงาน BI / โปรแกรมระบบงบประมาณ BC / โปรแกรม Call Center / โปรแกรมระบบพัสดุ / โปรแกรมคำนวณค่าเสื่อมสินทรัพย์ FA/ โปรแกรมเงินสดย่อย / โปรแกรมบริหารงานซ่อม /
โปรแกรมบัญชีสำหรับธุรกิจชิปปิ้ง / โปรแกรมบริหารหอพัก / อพาร์ทเม้นท์ / ดาวน์โหลดฟรี / พัฒนาระบบเฉพาะองค์กร/ บริการดูแลการใช้งานโปรแกรม / บริการอัพเกรดเวอร์ชั่นล่าสุด / บริการอบรมการใช้งาน /
บริการซ่อมข้อมูล/ตรวจสอบข้อมูล / รับออกแบบการเชื่อมโยงข้อมูล / Implement Turnkey ทั้งส่วนราชการและเอกชน /บริการให้คำปรึกษาปัญหาโปรแกรม
 ระบบ ERP ที่น่าสนใจ
   เปิดเกมรุกธุรกิจด้วยระบบ ERP
  ติดปีกธุรกิจ ให้สมบูรณ์แบบด้วย   
     ระบบ Forma ERP Solution
  วางแผนเพื่อความมุ่งมั่นสู่ความ    
     สำเร็จของ ERP Implementation
  แนวคิดสำหรับการเตรียม Business
     Process Mapping กับ ERP      
     implementation
  17 ขั้นตอนในการเลือกซอฟท์แวร์ 
     ERP
  เตรียมตัวก่อนซื้อ SOFTWARE
     ERP
  ถึงเวลาที่ผู้ผลิต ERP ทั่วโลกจะต้อง
     ปรับแนวคิดในการมองAsia     
     แล้วหรือยัง?
  The New World Order,The Next    
      ERP Standard
  International Financial    
     Reporting Standards (IFRS)    
     และผลกระทบต่อระบบบัญชีและ
     ERP
  Cloud computing กับระบบ ERP
  mForma, Mobile Solution    
     เชื่อมต่อระบบ ERP เข้าโทรศัพท์     
     มือถือ SmartPhone
  E-Payment เชื่อมระบบ ERP
 
 ติดต่อเรา
    นัดสาธิตโปรแกรม – Demo
      Mobile  :   087-120-0001     
  087-120-0003 - 8
      Office   :   02-374-1800 
      FAX      : 02-374-3400 
    กรอกแบบสำรวจองค์กร
    ขอราคาเปรียบเทียบ
    สมัครเป็นผู้แนะนำ/ตัวแทน
   ร่วมงานกับเรา (Partner)
   เกี่ยวกับเรา
   แผนที่บริษัท
 
The New World Order, The Next ERP Standard


The New World Order, The Next ERP Standard

     จากเหตุการณ์ของการล่มสลายของสถาบันการเงินตะวันตก และการขยายตัวของ เศรษฐกิจของ Asia นำมาซึ่งการเคลื่อน
ย้ายขั้วอำนาจทางเศรษฐกิจมาสู่ซีกโลกตะวันออก และการบริหารจัดการแนว Asian-style หรือ Oriental-style สงผลกระทบ
ต่อการออกแบบระบบ ERP อย่างมาก นำมาซึ่งแผนการรื้อระบบใหม่ทั้งหมดของ ERP แบรนด์ดัง ระดับโลกแทบทุกตัว เป็น
ตัวสะท้อนถึงทิศทางการกำหนดมาตรฐานใหม่ทั้งหมด ของนิยามความสำเร็จของ ERP ทุกตัวบนโลกธุรกิจในอนาคต

ความสามารถที่ ท้าทายผู้พัฒนาระบบ ERP ทั่วโลกในเวลานี้คือ
- Unlimited Financial period and fiscal year ไม่จำกัดงวด ไม่จำกัดปี และดูย้อนหลังได้ ตลอดเวลาจากระบบ ERP
- Theoretical inventory method FIFO ที่ถูกต้องอย่างแท้ จริง ย้อนหลังไม่จำกัดงวด ไม่จำกัดปี ไม่จำกัด transaction ซึ่งแม้แต่โปรแกรมแพงที่สุดที่ เรารู้จักกัน ก็ยังทำไม่ได้เท่าเรา Weighted moving average ที่ถูกต้องอย่างแท้จริงย้อนหลังไม่จำกัดงวด ไม่จำกัดปี ไม่จำกัด transaction ซึ่งโปรแกรมแพงแสนแพงยังทำไม่ได้เท่าเราเช่นกัน สามารถกำหนด inventory method ได้อิสระระหว่าง administration division และ production division
- Most flexible Oriental-Style business process รองรับการจัด process การขาย การซื้อ ระบบลูกหนี้ เจ้าหนี้ ที่ยืดหยุ่น รองรับเอกสารทั้งแบบ one-to-one, one-to-many, many-to-one และ many-to many รองรับระบบภาษีไทย ที่ขึ้นชื่อระดับโลกว่าซับซ้อนและระบบต้องทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญได้อย่าง ดีที่สุด Multi-dimension organization support รองรับ multi-company, multi-branch, multi-department, multi-section, multi-project, multi-job ใน database เดียว หรือ หลายๆ database ใน ERP ตัวเดียวกัน
- High performance organization support รองรับการซอขายระหว่าง ื้ business unit และ performance report ใน ERP ตัวเดียวกัน
- Single of integrated data with distributed database support ทุกระบบสามารถ integrate data เป็นหนึ่งเดียว ตั้งแต่ ERP MRP CRM POS HRM etc. ไม่ว่าระบบต่างๆ จะอยู่ server เดียวกัน หรือคนละ server หรือจะอยู่ ใน region เดียวกัน หรืออยู่ ที่ ไหนบนโลก ผ่าน ADSL ธรรมดา
- Peer-to-peer online data synchronization สามารถ synchronize data จากเครื่องทุกเครื่องผ่าน internet โดยไม่ต้องเข้า browser และไม่ต้องติดตั้ง web server
- Multi-currency support รองรับการทำ revalue ไม่จำกัด transaction สาหรับกิจการที่มีการ import/export
- Fully your investment protection สามารถใช้กับ Hardware ทุกระดับ Commercial Database ทุกตัวบน Net-OS ทุกตัว รวมทั้งทั้งตัวฟรี อย่าง Linux Headquarter และ branch สามารถใช้ระบบที่มี scale ต่างกัน แต่สามารถ integrate data มาที่ center ได้อัตโนมัติ ไม่จำเป็นต้องขี่ช้างจับตั๊กกะแตนในสวนสาขาย่อย ออกแบบให้ user ทุกระดับที่ ทำงานอยู่ เดิม สามารถเรียนรู้ได้ง่าย ไม่จำเป็นต้อง หาพนักงานใหม่ ไม่จำเป็น ต้องเป็นนักระบบก็สามารถ operate ได้โดยใช้คนลดลงแต่ได ้performance สูงขึ้น

     Crystal Software Group ได้ มุ่งมั่นพัฒนาระบบ บัญชี/ERP ทุกตัวของกลุ่มบริษัทให้ รองรับมาตรฐานใหม่ที่ซับซ้อน และท้าทายอย่างยิ่งนี้ มาโดยตลอด และกล้ารับประกัน ความสามารถที่ โดดเด่นเหล่านี้ ในตัวโปรแกรมของกลุ่มบริษัท

Money back guarantee
     หากคุณได้ ข้อเสนอ solution ที่ดีกว่านี้ จากที่ ไหนก็ตาม ไม่ว่าจาก ERP ทั้งในหรือ ต่างประเทศ ที่มีงบลงทุนตั้งแต่ 100 ล้านบาทลงมา ยินดีคืนเงินทันที

 กลับสู่หน้าหลัก
   เว็บไซต์ที่เป็นประโยชน์ /Useful Link  
  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่(NEC)
  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (iTAP)
  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ธ.พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SMEBANK)
  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ธ.กสิกรไทย (K SME Care )
  สมาคมสำนักงานบัญชีไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต  
  สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากร สำนักงานประกันสังคม  
       
หน้าแรก โปรแกรม โซลูชั่น บริการอื่นๆ ดาวน์โหลด | ลูกค้าเรา ติดต่อเรา
Formula / Formula Express / Forma / Winning / AdaPos / Formula Payroll / Formula HRM / DAccount / Wealth / AutoFlight / DART BI / Synergy Xoft /
ฟอร์มูล่า / ฟอร์มูล่า เอ๊กซ์เพรช / ฟอร์มา / วินนิ่ง / เอด้าโพส / ออโต้ไฟล์ท
Copyright © 2010 BlueBrain Solutions Co.,Ltd. All Rights Reserved.