Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หน้าหลัก / ติดต่อเรา / ระบบ ERP / โปรแกรมบัญชีและการเงิน / โปรแกรมบัญชีสำหรับธุรกิจก่อสร้าง BOQ / โปรแกรมขายหน้าร้าน POS /โปรแกรมขายสินค้า / โปรแกรมสั่งซื้อสินค้า / โปรแกรมฝากขาย /
โปรแกรมบริหารลูกค้า CRM / โปรแกรมบริหารงานบุคคล HRM /โปรแกรมบันทึกการลงเวลา TA / โปรแกรมบริหารสต๊ิอก&คลังสินค้า WHM/ โปรแกรมบริหารการผลิต MRP/โปรแกรมบัญชีสำหรับสำนักงานบัญชี /
โปรแกรมเงินเดือน Payroll / โปรแกรมสร้างรายงาน BI / โปรแกรมระบบงบประมาณ BC / โปรแกรม Call Center / โปรแกรมระบบพัสดุ / โปรแกรมคำนวณค่าเสื่อมสินทรัพย์ FA/ โปรแกรมเงินสดย่อย / โปรแกรมบริหารงานซ่อม /
โปรแกรมบัญชีสำหรับธุรกิจชิปปิ้ง / โปรแกรมบริหารหอพัก / อพาร์ทเม้นท์ / ดาวน์โหลดฟรี / พัฒนาระบบเฉพาะองค์กร/ บริการดูแลการใช้งานโปรแกรม / บริการอัพเกรดเวอร์ชั่นล่าสุด / บริการอบรมการใช้งาน /
บริการซ่อมข้อมูล/ตรวจสอบข้อมูล / รับออกแบบการเชื่อมโยงข้อมูล / Implement Turnkey ทั้งส่วนราชการและเอกชน /บริการให้คำปรึกษาปัญหาโปรแกรม
 ติดต่อเรา
    นัดสาธิตโปรแกรม – Demo
      Mobile  :   087-120-0001     
  087-120-0003 - 8
      Office   :   02-374-1800 
      FAX      : 02-374-3400 
    กรอกแบบสำรวจองค์กร
    ขอราคาเปรียบเทียบ
    สมัครเป็นผู้แนะนำ/ตัวแทน
   ร่วมงานกับเรา (Partner)
   เกี่ยวกับเรา
   แผนที่บริษัท
 
ร่วมงานกับเรา (Partner)
      เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า ตามทฤษฎีของซอฟต์แวร์ระบบ ERP ในปัจจุบันจะต้องมีฟังค์ชั่นการทำงานครอบคลุมทุกภาคส่วน
ในองค์กร ทั้งเรื่องระบบการบัญชีและการเงิน(Accounting & Finance) ระบบบริหารคลังสินค้า (WMS), ระบบลูกค้าสัมพันธ์(CRM),
ระบบวางแผนการผลิต (MRP),ระบบบริหารทรัยพยากรมนุษย์(HRM), ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์(E-Document)
เหล่านี้เป็นต้น ที่ถือว่าเป็นส่วนหนึงของระบบ ERP แต่ในความเป็นจริงนั้น ยังไม่มีผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ของค่ายใด
ที่มีการพัฒนาออกมาขายได้ครบทุกระบบในยี่ห้อเดียวเลย และจากประเด็นนี้ทำบจก. บลูเบรน โซลูชั่น ตระหนักถึงความสำคัญ
ในการร่วมมือกับพันธมิตรผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ระบบต่างๆ ที่จะต่อยอดธุรกิจให้กับลูกค้า เพื่อให้มีระบบซอฟต์แวร์ที่ล้ำหน้า
ก้าวไกล และครอบคลุมในส่วนงานที่สำคัญ สามารถรายงานผลได้อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลา
      ทางบจก.บลูเบรนฯ มีประสบการณ์และความชำนาญในเรื่องของการเชื่อมต่อระบบและประสานการทำงานให้กับซอฟต์แวร์
ที่ลูกค้ามีการใช้งานมากกว่า 1 ซอฟต์แวร์ภายในองค์กร และยินดีที่ร่วมงานกับทีมงานของซอฟต์แวร์ค่ายต่าง
 เพื่ี่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กรของลูกค้าี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 กลับสู่หน้าหลัก
   เว็บไซต์ที่เป็นประโยชน์ /Useful Link  
  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่(NEC)
  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (iTAP)
  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ธ.พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SMEBANK)
  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ธ.กสิกรไทย (K SME Care )
  สมาคมสำนักงานบัญชีไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต  
  สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากร สำนักงานประกันสังคม  
       
หน้าแรก โปรแกรม โซลูชั่น บริการอื่นๆ ดาวน์โหลด | ลูกค้าเรา ติดต่อเรา
Formula / Formula Express / Forma / Winning / AdaPos / Formula Payroll / Formula HRM / DAccount / Wealth / AutoFlight / DART BI / Synergy Xoft /
ฟอร์มูล่า / ฟอร์มูล่า เอ๊กซ์เพรช / ฟอร์มา / วินนิ่ง / เอด้าโพส / ออโต้ไฟล์ท
Copyright © 2010 BlueBrain Solutions Co.,Ltd. All Rights Reserved.