Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หน้าหลัก / ติดต่อเรา / ระบบ ERP / โปรแกรมบัญชีและการเงิน / โปรแกรมบัญชีสำหรับธุรกิจก่อสร้าง BOQ / โปรแกรมขายหน้าร้าน POS /โปรแกรมขายสินค้า / โปรแกรมสั่งซื้อสินค้า / โปรแกรมฝากขาย /
โปรแกรมบริหารลูกค้า CRM / โปรแกรมบริหารงานบุคคล HRM /โปรแกรมบันทึกการลงเวลา TA / โปรแกรมบริหารสต๊ิอก&คลังสินค้า WHM/ โปรแกรมบริหารการผลิต MRP/โปรแกรมบัญชีสำหรับสำนักงานบัญชี /
โปรแกรมเงินเดือน Payroll / โปรแกรมสร้างรายงาน BI / โปรแกรมระบบงบประมาณ BC / โปรแกรม Call Center / โปรแกรมระบบพัสดุ / โปรแกรมคำนวณค่าเสื่อมสินทรัพย์ FA/ โปรแกรมเงินสดย่อย / โปรแกรมบริหารงานซ่อม /
โปรแกรมบัญชีสำหรับธุรกิจชิปปิ้ง / โปรแกรมบริหารหอพัก / อพาร์ทเม้นท์ / ดาวน์โหลดฟรี / พัฒนาระบบเฉพาะองค์กร/ บริการดูแลการใช้งานโปรแกรม / บริการอัพเกรดเวอร์ชั่นล่าสุด / บริการอบรมการใช้งาน /
บริการซ่อมข้อมูล/ตรวจสอบข้อมูล / รับออกแบบการเชื่อมโยงข้อมูล / Implement Turnkey ทั้งส่วนราชการและเอกชน /บริการให้คำปรึกษาปัญหาโปรแกรม
 ติดต่อเรา
    นัดสาธิตโปรแกรม – Demo
      Mobile  :   087-120-0001     
  087-120-0003 - 8
      Office   :   02-374-1800 
      FAX      : 02-374-3400 
    กรอกแบบสำรวจองค์กร
    ขอราคาเปรียบเทียบ
    สมัครเป็นผู้แนะนำ/ตัวแทน
   ร่วมงานกับเรา (Partner)
   เกี่ยวกับเรา
   แผนที่บริษัท
 
ดาวน์โหลด แบบสำรวจองค์กร
    การกรอก "แบบสำรวจองค์กร" จะช่วยให้บริษัทที่ปรึกษา หรือบริษัทผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์ ทราบถึงข้อมูลพื้นฐาน
เกี่ยวกับลักษณะธุรกิจของลูกค้าที่ดำเนินงานอยู่ ณ ปัจจุับัน และทำให้ทราบถึงสิ่งที่ลูกค้าคาดหวัง หรือความต้องการ
ในประเด็นที่สำคัญที่จะเป็นส่วนช่วยในการพัฒนาระบบงานขององค์กรลูกค้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นได้
    ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ให้ข้อมูลจะต้องเป็นผู้ที่มีความเข้าใจในระบบงานภายในองค์กรโดยรวมทั้งหมด
และสามารถถ่ายทอดออกมาไว้ในเอกสารชุดนี้ได้อย่างถูกต้องและชัดเจน ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่จะทำให้
ทางบริษัทที่ปรึกษา หรือผู้จำหน่ายซอฟวร์แวร์สามารถแนะนำโซลูชั่นหรือโปรแกรมที่เหมาะสมให้กับลูกค้าได้อย่างถูกต้อง
 
 
คลิกที่นี่    เพื่อดาวน์โหลด "แบบสำรวจองค์กร"
 
 
 
หมายเหตุ :  
                 - เอกสารที่ดาวน์โหลดจะอยู่ในรูปแบบของไฟล์นามสกุล .PDF  
                   ซึ่งต้องใช้โปรแกรมที่สามารถเปิดไฟล์ นามสกุล .PDF ได้ เช่น โปรแกรม Adobe Acrobat Reader  
                 - เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว กรุณาส่งกลับมาที่ email : mateam@bluebrain.co.th
 
 
 
 
   เว็บไซต์ที่เป็นประโยชน์ /Useful Link  
  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่(NEC)
  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (iTAP)
  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ธ.พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SMEBANK)
  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ธ.กสิกรไทย (K SME Care )
  สมาคมสำนักงานบัญชีไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต  
  สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากร สำนักงานประกันสังคม  
       
หน้าแรก โปรแกรม โซลูชั่น บริการอื่นๆ ดาวน์โหลด | ลูกค้าเรา ติดต่อเรา
Formula / Formula Express / Forma / Winning / AdaPos / Formula Payroll / Formula HRM / DAccount / Wealth / AutoFlight / DART BI / Synergy Xoft /
ฟอร์มูล่า / ฟอร์มูล่า เอ๊กซ์เพรช / ฟอร์มา / วินนิ่ง / เอด้าโพส / ออโต้ไฟล์ท
Copyright © 2010 BlueBrain Solutions Co.,Ltd. All Rights Reserved.